Sikerrel zárult az Inklúzív családi oktatás és támogatás az Európa 2020 stratégia fényében elnevezésű Erasmus Plus projekt

„A hátrányos helyzetű családokkal folytatott oktató, nevelő munkát európai szintre emeltük. Célunk az volt, hogy minél több munkatársat bevonjunk a transznacionális csereprogramokba, hogy lehetőséget biztosítsunk számukra európai kapcsolatok létesítésére, nemzetközi tapasztalatok szerzésére, valamint a bevált jól működő gyakorlatok megismerésére ”– mondta Hubbes Kinga, a romániai Gyulafehérvári Caritas Szociális Gondozás Ágazatának régiós koordinátora.

A projekt elsősorban a szakmai tapasztalatcserére összpontosult. A stratégiai partnerség keretében összesen 112 mobilitási akcióra került sor 7 szervezet  részvételével 6 Európai Úniós tagállamból (Németország, Ausztria, Románia, Olaszország, Nagy-Britannia és Litvánia).  A csereprogramok résztvevői olyan szakemberek voltak, akik oktatási és tanácsadási szolgáltatásokat nyújtanak hátrányos helyzetű családoknak különböző településeken és széles körű tapasztalattal rendelkeznek ezen a területen.

A transznacionális partnertalálkozókra négyhavonta került sor,  központi témájuk a szegény és társadalmilag marginalizált családok oktatása, illetve tanácsadás nyújtása volt. A projektpartnerek a két és fél napos találkozókat felváltva szervezték meg tudományos szakemberek és gyakorlók meghívásával, továbbá példaértékű programok látogatását is lehetővé tették a különböző országokban. A projektmunka célja egy közös európai tudásbázis létrehozása volt.

A transznacionális csere mellett minden partner helyi szinten úgynevezett „családi fórumokat” hozott létre a hátrányos helyzetű szülők és az egyedülálló szülők számára. Ezeken a fórumokon a résztvevőknek lehetőségük volt beszélgetni, tanácsot vagy információt kérni olyan témákról mint: a gyermeknevelés, iskolaelhagyás, szakképzés, egészségmegőrzés, lakhatás, adósságok kezelése, valamint egyéb segítségnyújtási lehetőségekről.  

Az egyéni tanácsadás kiegészítéseként kezdeményezett családi fórumokon nagyon pozitív eredményeket sikerült elérni megszólítva több, mint 600 hátrányos helyzetű személyt, így hozzájárulva a társadalmi kirekesztés leküzdésének folyamatához. Ezen túlmenően további 180 személy (oktatási szakértők, felelős politikusok és állami tisztviselők, érdekelt felek stb.) lépett kapcsolatba a projektünkkel.

A projekt-partnerség lezárásaként Brüsszelbe látogattunk, ahol lehetőségünk vol tájékoztatni Lisette Schermer-t, az Erasmus + Európai Bizottság vezető politikai tisztviselőjét a stratégiai partnerségünk előrehaladásáról és eredményeiről, és megvitatni vele a program 2021-től 2028-ig tartó további fejlesztését, amely nagy hangsúlyt fektet a szociális inklúzióra.

A transznacionális partnerek megállapodtak abban, hogy a hátrányos helyzetű családokkal folytatott tanácsadói és oktatási munkájuk során a projekt lezárása után is folytatják a családi fórumok módszerének alkalmazását. Megállapodás született arról is, hogy az együttműködés európai szinten folytatódik egy újabb közös projekt indításával 2020-ban, és ebben a nagy-britanniai partner is részt vesz a Brexit-tárgyalások eredményétől függetlenül.

További információk a projekt weboldalán olvashatók: www.inclusive-family-education.eu

A transznacionális partneri találkozók tartalma eBook formában is elérhető.