Stratégiai partnerség a családi oktatás terén

Hat ország szakemberei, köztük a Gyulafehérvári Caritas munkatársai is részt vettek az Inklúzív családi oktatás és támogatás az Európa 2020 stratégia fényében elnevezésű projekt keretében második alkalommal megszervezett workshopon.

A nemzetközi rendezvényre 2018. április 11-13. között került sor Nagy-Britanniában, a Birmingham melletti Sandwell régióban. Házigazdája a nagy-britanniai PISCES szervezet volt, együttműködésben a West Smethwick Children and Family Centre központtal.

A workshop résztvevőit a nagy-britanniai szervezet igazgatója, John White, majd a projekt menedzsere, Andreas Sellner, a Kölni Egyházmegyei Caritas munkatársa köszöntötte. Sandwell metropolis tanácsának képviseletében Andy Johnes foglalta össze a régióban élő családok helyzetét, melyeknek jellemzői a szegénység, munkanélküliség és multikulturalitás. Sandwell régió családjainak egyharmada él szegénységeben és szorul szociális támogatásra a gyermeknevelés terén.

A workshop során a nemzetközi csapat betekintést nyert a hátrányos helyzetű családokkal és gyerekekkel foglalkozó központ tevékenységébe, valamint megismerte az Action for Children országszintű programot, mely Sandwell régióban is működik, és olyan területeket ölel fel, mint: korai nevelés és fejlesztés, egészségnevelés, iskolai felzárkóztató programok, egészségügyi tanácsadás, család és munkahely összeegyeztetése, a családok aktív részvételének elősegítése a régióban. A program keretében több mint 12.000 gyermek kapott támogatást az elmúlt 5 évben.

Élmény volt a csapat számára a West Midlands-i rendőrség munkatársainak beszámolóját hallgatni a bűnözés megelőzéséről. A családi központokkal együttműködve jó kapcsolatot építettek ki a helybéli családokkal, rendszeresen foglalkoznak a fiatalokkal, és különböző sporteseményeket is szerveznek számukra. A környéken nagy veszélyt jelent a szélsőséges vallási és politikai megnyilvánulás, a gyerekek már nagyon fiatal korban ki vannak téve az internetes radikalizálódás veszélyének, ezért a tanács szakembereivel együtt nagy hangsúlyt fektetnek a megelőzésre az iskolákban is.

A német Munkaügyi, Egészségügyi és Szociális Ügyek Minisztériumának képviseletében, Lothar Götz vázolta az Észak-Rajna-Vesztfália Tartományban zajló tevékenységeket az európai együttműködés és nemzetközi kapcsolatok terén, majd John White a Brexit kapcsán felmerülő társadalmi megosztottságról számolt be. Ezt egészítette egy németországi, Erasmus programban résztvevő diák beszámolója az európai szellemiségű fiatalok szempontjából.

A workshop második napján a csapat különböző vallásos központokat látogatott meg, melyek maguk is oktatási és szociális tanácsadói szolgáltatást nyújtanak a környéken élő gyerekek, fiatalok és családok számára. Elsőként egy Hindu templomot látogattunk meg Smethwikben, majd a szíkh közösséget összefogó Gurdwara templomot. Délután a jemeni közösség látta vendégül csoportot, ahol jelen voltak a muszlim közösség és a városi tanács képviselői is. A résztvevőkre nagy hatással volt e kis térség vallási és kulturális sokszínűsége, valamint  az egyházi vezetők szerepe a családi nevelésben és a különböző kultúrák békés egymás mellett élésének elősegítésében.

A napot a partnerszervezetek eszmecseréje zárta a családi fórumok szervezéséről, eddigi tapasztalataikról.

Az utolsó nap a projektben történő további együttműködésről, a projekt népszerűsítéséről, valamint a nemzetközi együttműködésnek a személyes és szakmai téren hozott jelentőségéről szólt.

A következő háromnapos workshop házigazdája a Gyulafehérvári Caritas lesz. A rendezvényre 2018. október 15-17. között kerül  majd sor Marosvásárhelyen.

Az Inklúzív családi oktatás és támogatás az EU 2020 stratégia fényében elnevezésű Erasmus Plus projekt főpályázója a Kölni Főegyházmegyei Caritas (Németország). Résztvevő partnerek a PISCESINEUROPE (Nagy-Britannia), a Linzi Főegyházmegyei Caritas (Ausztria), Trieszti Főegyházmegyei Caritas (Olaszország), Nappali Gyermekközpontok Egyesülete (Litvánia), a Munkaügyi, Egészségügyi és Szociális Ügyek Minisztériuma (Németország, Észak-Rajna-Vesztfália Tartomány), valamint a Gyulafehérvári Caritas – Szociális Gondozás Ágazata (Románia). Célja az innovatív, családon belüli oktatás és  tanácsadás népszerűsítése, jó gyakorlatok meglátogatása 6 EU tagállamban, valamint a résztvevő partnerek kapacitásának, hatékonyságának növelése a családi oktatás és tanácsadás terén.

További információk a projektről: www.inclusive-family-education.eu

(Hubbes Kinga)