Szabadulás az alkohol rabságából

Július 4-7 között lelkigyakorlatot szervezett szenvedélybetegeknek és hozzátartozóiknak a Caritas KI-ÚT konzultációs programja közösen a magyarországi Katolikus Alkoholistamentő Szolgálattal. 

Fazekas György atya, a KASZ lelkésze, a lelkigyakorlat vezetője, a Hit évében a Szűzanya hitéről tartott elmélkedéseket. A hit a nem látott dolgok elfogadása, felfedezése, beengedése életünkbe, és folyamatosan dolgoznunk kell hitünkön, Istent kell megtalálnunk a hétköznapjainkban is.

Az elmélkedéseket csoportbeszélgetések követően, lehetőség adódott a személyes ismerkedésre, a problémák feltárására, bensőséges kapcsolatok kialakítására. A nap struktúrája, a közös szentmisék, imák, az étkezés, és a szünetek mind-mind összekovácsolták a jelenlévőket, és erőt adtak, hogy mindenki keresse a számára szükséges lépést a belső változáshoz.

A vasárnapi szentmise egyben a lelkigyakorlat lezárása is volt.

A résztvevők visszajelzéseiből válogattunk:

„Ami engem megérintett, hogy a férjemen látom napról-napra a változást, a sok szép előadások, beszélgetések, tanúságtételek, a bizalom és szeretet egymás iránt is nagyon felemelő. Magammal viszem a lelki nyugalmat. Megszületett bennem az elhatározás, hogy próbálom megismerni önmagam és legyek türelmesebb és alázatosabb.”

„Gyuri Atya közelsége, emberiessége. Sose gondoltam volna, hogy egy pap, egyházi személy ennyire meg tud érinteni, és ennek a csoportnak az ereje, a hite, összefogása, és hogy egymást ennyire tudják, akarják segíteni.”

„A lelkigyakorlat során a szentmise, amikor őszintén oda tudjuk adni magunkat Istennek, búnkat, bánatunkat, örömünket, és hogy egymásért kölcsönösen tudunk imádkozni.”

„Számomra megerősödést, feltöltődést, lelki, szellemi gyarapodást jelentett… egy új utazást az önismeretben.”

„Magammal viszem: Isten segítségével megtartani a józanságomat!”