Szabadulás az alkohol rabságából

A Gyulafehérvári Caritas KI-ÚT konzultációs program ellátottjai lelkigyakorlaton vettek részt Csíksomlyón március 15 és 18 között, amelyet a Magyarországi Katolikus Alkoholistamentő Szolgálat (KASZ) és a Szent Erzsébet Karitasz Szenvedélybeteg-segítő Lelki Központ tartott, Fazekas György lelkész vezetésével

A KASZ már két évtizede, kezdetben Máriabesnyőn, majd átmenetileg Esztergomban és most jó néhány éve Leányfalun tart szabadító lelkigyakorlatokat a szenvedélybetegek és hozzátartozói számára, évente négy alkalommal. Ennek mintájára kezdték (missziós jelleggel is) a Felvidéken majd Kárpátalján és Erdélyben is szervezni hasonló hétvégéket. Az erdélyi kapcsolatot pár éve, 2010-ben a Mohácson lakó Takács házaspár kezdeményezte Böjte Csaba ferencessel való találkozásuk után.
Március 15-én hetedik alkalommal jöttek Erdélybe a KASZ munkatársai, amely egyben nagyböjti lelkigyakorlat is volt.
Az idén februárban a Gyulafehérvári Caritas kereteiben induló KI-ÚT Konzultációs program szenvedélybetegeknek és hozzátartozóinak is csatlakozott a Csíksomlyón meghirdetett KASZ lelkigyakorlathoz. A lelkigyakorlatba bekapcsolódtak a támogató csoportjainkba járó szabadult és szabadulni vágyó alkoholproblémában érintettek és hozzátartozók Szentegyházáról, Kápolnásfaluból, Lövétéről, Gyergyószentmiklósról, Csíkszentdomokosról, Csíkszeredából és környékéről, és Székelyudvarhely környékéről.
A lelkigyakorlatok alapja az elfogadás, befogadás, amely lehetőséget adott az őszinte beszélgetésekre. Az alkoholbetegeknek és a társfüggőségben lévő hozzátartozóknak is külön csoport volt, ahol őszintén megoszthatták közös nehézségeiket, problémáikat és gyógyulhattak sérüléseikből. A programon elmélkedésekre, csoportfoglalkozásokra, tanúságtételekre, szentmisén való részvételre és egyéni beszélgetésekre volt lehetőség. (Rétyi Julianna)