Szakképesítést igazoló bizonylat – a befektetett munka megérdemelt gyümölcse

Pár napja vette át a szakképesítést igazoló okiratot az a 17 fős csoport, amelynek tagjai elvégezték a kórházi ápoló képzést Székelyudvarhelyen.

A képzésen résztvevők, együtt a szervezőkkel, megelégedetten nyugtázzák, hogy amennyiben a munkában erőfeszítés van, az a végén örömet ad. A diplomák átadásával egybekötött esemény is ezért volt különleges, hiszen nem kis erőfeszítésbe került július közepén elköteleződni amellett, hogy decemberig bizonyos rendszerességgel elméleti órákra kell járni, emellett pedig a tanultaknak a gyakorlatban való alkalmazását is megtapasztalni.

Azonban a résztvevőknek sikerült megvalósítaniuk a kitűzött célokat, a képzés átlátható volt. Sikerült bővíteni az ismereteket, valamint szert tenni gyakorlati tapasztalatokra a szakmai és személyes fejlődés érdekében is. A visszajelzések is mindezeket bizonyítják:

„Az előadók sokszínűsége, felkészültsége rámutatott arra, hogy a szakismeret egy kincs, ami minden apró részletben ott van. Most már megfontolom, felelősséggel választom meg, hogy mit hogyan végzek el, ezáltal könnyebbé és értékesebbé teszem a munkámat.”(Bálint Jolán)

„Megtapasztalható volt az, hogy milyen erőt ad az ápolás, amikor az embert együttérzéssel, a legjobb tudás szerint kell segíteni, aki betegként kiszolgáltatott állapotban van.” (László Irénke)

A 240 elméleti óra alkalmat adott olyan témák megbeszélésére és megtapasztalására, amelyek kulcsfontosságúak az ápolás során, például:

  • beteggel, családtaggal való hatékony kommunikáció és együttműködés;
  • az emberi test felépítése, élettani funkciók megfigyelése;
  • a beteg ápolása és környezete tisztántartásának fontossága;
  • a beteg hozzásegítése a mindennapi feladatok ellátásához az önállóságának lehető legnagyobb megőrzése mellett;
  • a hosszas ágyban fekvés szövődményeinek megelőzése;
  • fertőtlenítés, fertőzések megelőzéseinek módozatai;
  • a kórházi környezet sajátosságai, betegfogadás kórházi környezetben;
  • mozgáskompetencia fejlesztés a Kinaesthetics szemléletmód alkalmazásával (meglevő mozgáselemeket kihasználva új mozgáslehetőségek keresése);
  • elsősegély-nyújtási ismeretek,
  • hospice szemléletmód alkalmazása (a beteg és családtagjainak támogatása a halálra való felkészülésben).

Engi Erika, a képzés résztvevője így fogalmaz: „… negyed erővel látjuk el munkánkat”.  Elmondása szerint az erő nemcsak a fizikai erőnlétre, hanem a megszerzett tudásra, valamint a Kinaesthetics ismeretek alkalmazásának használatára is vonatkoztatható.

A képzésen való részvétel anyagi ráfordítással is járt, azonban a felajánlott ismeretek értékéhez képest ez elenyésző volt. (A képzés teljes árát visszaosztva az elméleti órák számával, az óránkénti érték nem haladja meg a 6 lejt.) A részvevők emellett elvégezték a Kinaesthetics bevezető képzést is, amelynek eredményeként újabb bizonylattal gazdagodhattak. (A képzés időtartama 20 óra, értéke 300 lej.)

A munka nélküli jutalom értéktelen, ezzel szemben a becsületes munkával elért eredmény sok esetben szavakkal nehezen kifejezhető elégtételt ad. Ez volt érezhető a bizonylatok átadásának örömteli eseményén is.

(Csathó Judit, oktatásszervező)