Szakképző intézmények, munkaadók és fiatalok együttműködése kompetenciafejlesztés és munkaerőpiaci integráció érdekében

The Find your way to the world of work project is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment.

Európa-szerte a fiatalok jelentős része kiesik a középfokú oktatásból, a körükben elsajátított szakmák nem piacképesek, illetve szakképesítéssel vagy érettségivel a kezükben sem tudnak végzettségüknek megfelelő állásban elhelyezkedni. Említendő emellett, hogy az oktatási intézmények, illetve a lehetséges munkáltatók sem rendelkeznek megfelelő eszközökkel ahhoz, hogy hatékonyan hozzájáruljanak ezeknek a fiataloknak a tanulási, illetve munkaerő-piaci sikereihez. Erre a sokrétű kihívásra keres választ az a négyéves program, amely négy országban: Magyarországon, Spanyolországban, Romániában és Bulgáriában valósul meg.

A program az alábbi csoportoknak nyújt támogatást:

Fiatalok:

 • Szakképzésben tanuló fiatalok, akik nem rendelkeznek megfelelő körülményekkel, tudással és motivációval ahhoz, hogy sikeresen befejezzék tanulmányaikat. Ezen fiatalok számára mentorálást, készségfejlesztő képzéseket, egy megerősítő csapatban való részvétel lehetőségét, szakmai és emberi támogatást biztosítunk annak érdekében, hogy belső erőforrásaikat kiaknázzák, készségeiket fejlesszék, gyakorlati eszközökre tegyenek szert, amelyek hozzásegítik őket tanulmányaik sikeres elvégzéséhez és további oktatási, illetve munkaerőpiaci célok megfogalmazásához.
 • Oktatásból kiesett fiatalok, korai iskolaelhagyók: mentorálással, pályaorientációval, képzéssel és támogatással nyújtunk segítséget ahhoz, hogy vissza tudjanak térni a tanulmányaikhoz, és olyan szakmát tudjanak elsajátítani, amelyben valóban szeretnének dolgozni a későbbiekben, minőségi munkalehetőségeket kínáló területeken.
 • Szak– vagy elméleti líceumi végzettséggel rendelkező fiatalok, akik szintén nehéz körülmények között élnek és eddig nem sikerült végzettségüknek megfelelő munkahelyet találniuk. Őket pályaorientációval, munkaerő-piaci és más elhelyezkedést segítő képzésekkel támogatjuk abban, hogy érdeklődésüknek és készségeiknek megfelelő területen, tudatosan és sikeresen tudjanak munkát keresni és találni.

Szakképző intézmények:

 • A program partneriskolái számára az alábbi lehetőségeket kínáljuk:
  • Összetett támogatás az iskolába járó, illetve az onnan kiesett diákok számára, melynek célja, hogy sikeresen végezzék el tanulmányaikat, visszailleszkedjenek az oktatásba, illetve az oktatásban és a munkaerőpiacon szükséges készségeiket fejlesztve, pályaorientációs ismeretekkel gazdagodva tudatosabban és sikeresebben tudjanak továbbtanulni, majd elhelyezkedni.
  • Az iskola jellege és elhelyezkedése szempontjából meghatározó munkaadókkal való kapcsolatépítés, kölcsönös igények és tapasztalatok megosztása és ezek alapján lehetséges fejlesztések elindítása.
  • Pedagógusképzések és kapcsolatépítés azzal a céllal, hogy az intézmény munkatársai hatékonyabban tudják oktatni, nevelni, motiválni és támogatni az intézménybe, járó hátrányos helyzetű tanulókat, és csökkenjen az iskolában a lemorzsolódás.

Munkaadók:

A program munkaadó partnerei számára az alábbi lehetőségeket kínáljuk:

 • Kapcsolatépítés, bemutatkozási lehetőség, igények és tapasztalatok kölcsönös cseréje a többi célcsoport tagjaival (iskolák és fiatalok, mint jövőbeli lehetséges munkavállalók)
 • A munkaadó által kínált állások betöltésére jelenleg még nem alkalmas fiatalok számára készségfejlesztés, szakmai, nyelvi, valamint számítógépes képzések annak érdekében, hogy az iskolák a munkaadók igényeinek megfelelőbb képzéseket tudjanak nyújtani a diákoknak, illetve a fiatalok közül több motivált és felkészült, megfelelő ismeretekkel, készségekkel és végzettséggel rendelkező jelölt jelentkezzen a munkaadók által kínált állásokra.
 • A bevont munkaadók kapacitásának építése és kölcsönös tanulás workshopok keretében, hogy sikeresebben érjék el a hátrányos helyzetű fiatalokat és munkavállalóként integrálni.

A nemzetközi program vezetője, az Autonómia Alapítvány több mint két évtizedes tapasztalattal rendelkezik hátrányos helyzetű fiatalok fejlesztése és megerősítése terén, emellett öt éve támogatja nagyvállalati munkaadók által kínált állások és hátrányos helyzetű jelöltek sikeres egymásra találását. A partnereknek szintén jelentős tapasztalata van a fiatalok fejlesztése, illetve munkaerőpiaci integrálása, oktatási intézményeknek, valamint munkaadóknak történő szolgáltatások nyújtása terén.

A programban nyújtott szolgáltatásokat a partnereinkkel együtt választjuk ki, a helyi igényfelmérést követően a helyi viszonyok és az érintettek jellemzőinek figyelembevételével:

 • Mentorálás fiatalok számára: a fiatalok mindhárom csoportja számára kínálunk mentorálást személyes, illetve csoportos formában motivációs, készségfejlesztő, pályaorientációs célokkal.
 • Készségfejlesztő képzések: amelyek a fiatalok megerősítését, illetve oktatásban, valamint munkaerőpiacon releváns készségeinek, önismeretének fejlesztését segítik elő élményalapú közösségi programokkal.
 • Munkaerőpiaci képzések: gyakorlatorientált fejlesztés nyújtása a fiatalok számára a munkakeresés és kiválasztási folyamat lépéseire és eszközeire fókuszálva, annak érdekében, hogy valóban a számukra megfelelő állásokra felkészülten és sikeresen tudjanak jelentkezni.
 • Szakmai képzések: miután feltártuk a fiatalok számára leginkább megfelelő és valóban piacképes szakmákat, támogatjuk őket abban, hogy a szaktudást biztosító képzéseket akár a nyílt oktatási piacon, akár a program keretein belül el tudjanak végezni.
 • Számítógépes képzések: a fiatalok és a munkaadók igényeinek megfelelő ismereteket biztosító számítástechnikai képzéseket biztosítunk a motivált fiatalok számára.
 • Nyelvi képzések: azoknak a fiataloknak, akiknek úgy látjuk, hogy a munkaerőpiacon való boldogulásához kulcsfontosságú a nyelvismeret, idegennyelvi képzést biztosítunk.
 • Munkáltatók és iskolák számára kínált képzések, workshopok: a résztvevők igényei alapján állítjuk össze azzal a céllal, hogy az intézmények együttműködése, valamint a hátrányos helyzetű fiatalok integrációja mentén hatékony gyakorlati eszközökre tegyenek szert, illetve ezt a folyamatot elősegítő partnerségeket, illetve működési modelleket tudjanak kialakítani.

A program minden országban három partnervárosban fog megvalósulni 2019 nyarától. A partnervárosok, iskolák és munkáltatók kiválasztása jelenleg folyamatban van. Amennyiben ön, illetve intézménye érdeklődik a fent vázolt program iránt, amely egyszerre kínál választ a hátrányos helyzetű fiatalok oktatási és munkaerőpiaci kihívásaira, az oktatási intézmények pedagógiai nehézségeire, valamint a munkáltatók minőségi munkavállalókra vonatkozó hiányára, keressen minket bizalommal!

Elérhetőségek: [email protected], [email protected]

Fő partner:
Autonómia Alapítvány

Nemzetközi partnerek:

Bulgária:
Arete Youth Foundation
Trust for Social Achievement

Románia:
Gyulefehérvári Caritas

Spanyolország
Fundación Segretariado Gitano

Bővebben az Iránytű a munka világába c. projektről >>>>

The Find your way to the world of work project is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment.

Implemented by:

Working together for a green, competitive and inclusive Europe