Szakmai fórum a fenntartható fejlődésről

A Gyulafehérvári Caritas vidékfejlesztési részlege július 14-én szakmai fórumot szervezett a Gyergyói medencében élő gazdáknak, gazdaasszonyoknak, az agroturizmusban érdekelteknek a Communitas Alapítvány támogatásával

A gazdák nem a tegnap emberei közül az utolsók,
hanem a holnap emberei közül az elsők. (Millendorfer)
 
A szakmai fórumon három előadás hangzott el a Hargita Megyei Agrárkamara szakembereinek (Csiki Margit, Máthé Emma, Márton István) közreműködésével. A résztvevők előadást hallhattak a környezetgazdálkodás szántóföldeken, gyepterületen témában, amelynek keretében számos gyakorlati tanáccsal is szolgált az előadó a termőtalajok állapotának javítása érdekében.
A második előadás az ökológikus gazdálkodás feltételeiről, hazánkban a biotermelésben használt földterületek nagyságáról, a biotermelésre való átállás időszakáról szólt egyes növény- és állatfajok esetében.
A harmadik előadó a helyi, hagyományos termékek minősítésének és értékesítési lehetőségeinek fontosságát hangsúlyozta. Az előadó kiemelte a Székelyföldi és Székely termékmárkák használatának fontosságát, amely logó a használóinak országos és uniós védettséget jelent. Beszámolt a székely termékek európai piacokon való megjelenésére tett kezdeményezésről, ennek buktatóiról és sikereiről egyaránt. Terveikben szerepel a Székelyföld egészére kiterjedő, helyi hagyományos termékeket forgalmazó üzlethálózat kiépítése, amely kezdeményezéshez a Caritas Vidékfejlesztés is csatlakozni kíván. Ennek célja a helyben, hagyományos módszerekkel előállított élelmiszerek, kézműves és egyéb ipari termékek értékesítési lehetőségének növelése, továbbá a turisztikai kínálatba való szerves beépítése. Ezek a kezdeményezések a helyben élő, elsősorban mezőgazdasággal foglalkozó vidéki lakosság életminőségének javítását szolgálják, amely egyben a Caritas Vidékfejlesztés deklarált célkitűzése is. A megszervezett szakmai fórum is ennek a célnak a megvalósításához kíván hozzájárulni, segítve az információ átadást, a szakemberek és a gazdák együtt gondolkodását. A szakmai előadásokat a résztvevők vitája, hozzászólásai követte. A rendezvényt a résztvevők és a szervezők is pozitívan értékelték, amely hasonló fórumok megszervezésére sarkallja őket.
 
 
Főtámogató: