Szakmai kompetenciák átadása – Kinaesthetics az ápolás területén

Projektzárás

A Gyulafehérvári Caritas, a Kinaesthetics Romania Egyesület és a Stiftung Lebensqualität közös projektjének fő célkitűzése a Kinaesthetics az ápolásban szakmai kompetenciák átadása a svájci-romániai együttműködés javítása által.

A projekt keretén belül bevezető- és haladó-, valamint trénerképzések kerültek megszervezésre, tananyagot fordítottak és elkészült az országos hálózat infrastrukturális háttere. Ennek köszönhetően már Romániában is sikerült kiépíteni azokat a kompetenciákat, amik a Kinaesthetics szemléletmód továbbadásához és elterjesztéséhez szükségesek. A projektet a Svájci-Romániai Együttműködési Program támogatta, a partnerségeknek és szakértőknek szóló tematikus alapból finanszírozta, valamint a Svájci Államszövetség Kohéziós Alapja társfinanszírozta.

A projekt révén a Gyulafehérvári Caritas Szociomedikális Ágazata a Romániában létező szociális szolgáltatások minőségének terén felmerülő hiányosságokat szerette volna pótolni olyan képzések szervezésével, amelyek az ápolás területén dolgozó kollegákat célozza meg a szakmai kompetenciáik javítása érdekében, hogy ezáltal javuljon az ápolási szolgáltatások minősége.

A projekt összértéke 286.824 CHF, amelyből 248.934 CHF-t a Svájci Államszövetség Kohéziós Alapja támogat, a pályázó önrésze és a partnerek hozzájárulása összesen 37.890,00 CHF. A pénzbeli és más típusú hozzájárulások szintén megjelennek a költségvetésben.

A projekt időtartama 39 hónapot foglal magába, 2013. májusa és 2016. júliusa közti időszakban.

A projekt sajátos célkitűzései és eredményei: 

 • A beteg- és idősgondozás területén dolgozó szakemberek hozzáférése a teljes Kinaesthetics képzési programhoz az Európai Kinaesthetics Egyesület standardjainak megfelelően.
 • A Kinaesthetics az ápolás területén szerzett tapasztalatok, ismeretek bemutatása és ismertetése Romániában.
 • A romániai Kinaesthetics trénereknek a jövőben is lehetőségük van kapcsolattartásra és eszmecserére egy közös platform segítségével, a Kinaesthetics svájci modellje alapján.

A projekt közvetlen kedvezményezettjei azok a romániai szakemberek, akik az ápolás területén dolgoznak. Ezek a személyek közvetlenül érintettek az ápolási, gondozási vagy a gondozók képzéséhez kapcsolódó tevékenységekben, és részt vettek a tájékoztatási, oktatási eseményeken a projekt teljes időtartama alatt:

 • A projekt eredményeként Romániában 70, a Kinaesthetics területén képzett tréner tevékenykedik az Európai Kinaesthetics Egyesület standardjainak megfelelően.
 • A projekt ideje alatt 533 személy vett részt (a tervezett 400 személy helyett) az ápolás területén dolgozó szakembereknek szóló oktatási programokon.
 • 2 személy a trénerek képzőjévé vált az Európai Kinaesthetics Egyesület standardjainak megfelelően.
 • Mintegy 670 résztvevő kapott információt és nyert tapasztalatot a Kinaesthetics információs napok keretein belül.
 • 45 bemutató került megszervezésre a projekt keretében, ahol több mint 650 résztevő ismerkedhetett meg a Kinaesthetics az ápolás területén szervezett képzések programjával.
 • 44 szakmai találkozón, valamint tapasztalatcserén vehettek részt a romániai trénerek.

A projekt közvetett kedvezményezettjei:

 • Azok a romániai személyek, akiknek lehetőségük volt magasabb szintű ápolásban részesülniük az ápolásban dolgozó szakemberek magas kompetenciáinak köszönhetően. Ezeket a kompetenciákat a projekt keretében szervezett képzések során sikerült elsajátítaniuk.
 • Szervezetek és intézmények:
  • Korházak és kezelőközpontok: a szászrégeni Dr. Eugen Nicoară Városi Korház, a Nagyenyedi Pneumoftiziológiai Korház, a Gyulafehérvári Megyei Sürgősségi Korház, a Marosvásárhelyi Megyei Sürgősségi Korház, a Kovásznai Dr. Benedek Géza Szív- és érrendszeri Rehabilitációs Kórház, a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Korház, a Székelyudvarhelyi Városi Korház, a Gyergyószentmiklósi Városi Korház, a Kézdivásárhelyi Városi Korház, a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Korház, a Marosvécsi Neuropszichiátriai Rehabilitációs Központ, a nyárádszeredai kezelő központ;
  • Szervezetek: Jászvásári Caritas, Szatmári Egyházmegyei Caritas;
  • Egyesületek: a petrozsényi Bunicii Văii Jiului Egyesület, a Diakónia Keresztény Alapítvány;
  • Hospice Reménység Háza – Brassó;
  • A Hargita, Kovászna, és Maros Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság;
  • A Hargita Megyei Munkaerő-elhelyező és Szakképző Ügynökség.