Székelyföldi Szociális Szervezetek találkozója a Jakab Antal Házban

A Gyulafehérvári Caritas szervezésében november 23-án került sor az évekkel ezelőtt megszakadt szociális hálózati találkozók folytatására a csíksomlyói Jakab Antal Házban.

Az esemény a korábban megszakadt együttműködések lehetőségét kívánja újraéleszteni, felületet biztosítva a Székelyföldön tevékenykedő szociális intézmények vezetőinek a találkozásra, erősítve a szervezetek közötti együttműködést.

A szerdai találkozón a Gyulafehérvári Caritas Szociomedikális ágazatának munkatársai, a sepsiszentgyörgyi Diakónia Keresztény Alapítvány és a Zathureczky Berta Idősek Otthona, valamint a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság képviselői vettek részt. A közös együttlét célja, hogy a résztvevő szervezetek ötleteket merítve, együttműködési lehetőségeket keresve tehessenek, az egész ápolási és gondozási szektort érintő lépéseket az ápolás minőségének javítása érdekében.

A találkozó témájaként előtérbe került a szakmai minőségbiztosítás. Az utóbbi években egyre nagyobb hangsúlyt kapott a szakmai minőségbiztosítás kérdése az ápolási szolgáltatásokat nyújtó intézmények, szervezetek körében. Az új törvénykezések és az Európai Uniós pályázati kiírásokat figyelembe véve, a szervezetek hatékony működése érdekében a résztvevők fontosnak tartják a közös együttműködést, az egymás tevékenységeire való odafigyelést, a bevált gyakorlatok és a pozitív tapasztalatok megismerését. Mindezek segítségével lehetőség nyílik fejleszteni és biztosítani az ápolási tevékenységek minőségét.

A Gyulafehérvári Caritas képviselői ismertették az ápolás minőségére vonatkozó elképzeléseiket, valamint egy olyan, évente ismétlődően megszervezendő nemzetközi szakmai konferencia ötletét, amely szintén ezt a témát helyezi középpontba. A konferencia első kiadására a jövő év során kerülne sor.

A Székelyföldi Szociális Szervezetek következő találkozójának időpontjában is megegyeztek a résztvevők, erre a jövő év tavaszán kerül majd sor a sepsiszentgyörgyi Zathureczky Berta Idősek Otthonának szervezésében.

(Bedő Krisztina)