Személyzeti képzés a Szent Erzsébet Öregotthonban

A gyergyószentmiklósi öregotthon alkalmazottai átfogó képzésen vettek részt lelki egészségvédelmük érdekében

A képzés átfogó célja volt az otthon személyzetének lelki egészségvédelme. A képzés során tudatosították az idősekkel való munka fontosságát, nehézségeit, és megismertették az otthon alkalmazottaival azokat a módszereket, technikákat, amelyek felhasználásával ez a tevékenységi kör könnyebbé válhat.
A képzés közvetett célja a szakszerűség növelése, az emberi kapcsolatok mélyítése, a bentlakóink és hozzátartozóik elégedettségének a növelése, valamint az intézmény arculatának alakítása volt.
 
Az első modulon, amely négy alkalomból állt, tizennégy fős csoportokban az otthonban dolgozó teljes személyzet részt vett. A következő témákat dolgozták fel:
1. Az idős emberekkel végzett munka nehézségei;
2. Az empátiás készségek fejlesztése;
3. A kollégák közötti együttműködés fontossága;
4. A személyzet lelki egészségének védelme, a kiégés megelőzése.
A tréninget dr. Berszán Lídia, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Szociális Munka Tanszékének adjunktusa tartotta.
 
A második modul témája: a demens betegek szakszerű ellátása volt. A demencia alaptanfolyam harmincórás képzést tartalmazott. Ezen a kurzuson az otthonban dolgozó ápolók, szakápolók és szociális munkások illetve a területi ellátásban dolgozó szakemberekből nyolc személy és az állami öregotthonból négy személy vett részt.
A következő témákat dolgozták fel:
1. Az időskori demenciák klinikai jellemzői, lefolyása, egyes típusai, a leépülési folyamat szakaszai (Reisberg-féle leépülési modell), a demenciák vizsgálatának szempontjai;
2. A komplex állapotfelmérés/szociális készségek és gondozási szükségletek felmérése;
3. A demens ellátás szervezeti- intézményi keretei, személyi és tárgyi feltételek, intézményi környezet kialakítása;
4. A személyközpontú gondozás alapjai- speciális gondozási feladatok demenseknél;
5. Kognitív rehabilitáció, szociális készségfejlesztés, foglalkoztatás demens betegeknél;
6. Gondozási esetmegbeszélő csoport.
A képzést dr. Szabó Lajos PhD, klinikai szakpszichológus, az ELTE Társadalomtudományi Kara Szociális Munkásképző Tanszékének tanára tartotta.