Szénási Szilvia

Szénási Szilvia az Uccu alapítvány roma oktatási programjának vezetője, aki az ELTE-TÁTK karán szerzett szociális munkás diplomát 2006-ban.

Pályáját a Support Alapítvány Családsegítő Szolgálatánál kezdte Kerepesen, mint családgondozó és közösségi szociális munkás. Közösségi szociális munkásként főleg a községben élő roma lakosság körében dolgozott, segítői munkája főként közösségszervezés, közvetítés volt a roma családok és a falu közössége (polgármesteri hivatal, iskola stb.) között. Közel 10 évet dolgozott a Budapest Főváros Hegyvidéki Önkormányzat XII. kerületi Családsegítő és Gyermekjóléti Központban, mint szociális munkás. Munkája mellett párhuzamosan oktatóként dolgozott a Csepeli Csúcs 91 Kft-nél, szociális munkát és jogot tanított szociális asszisztenseknek és szociális gondozó képzésben résztvevőknek. Szilvia 2013-ban csatlakozott az Uccu csapatához, mint roma önkéntes oktató. Önkéntesként a moderátori feladatokon kívül számos, az Uccu alapítványhoz kapcsolódó egyéb programokban is képviselte a szervezetet hazai és nemzetközi fórumokon, rendezvényeken, konferenciákon.

Az előadás témája: Párbeszéddel az elfogadás felé – Előítéletekről roma és nem roma fiatalok között

A roma integráció egyik legnagyobb akadálya az országainkban jelenlévő cigányellenesség, mely miatt egy befogadást nem támogató közegben kell eredményeket elérnünk. Az elfogadás hiánya leggyakrabban az ismeretek hiányából ered. Magyarországon a cigányellenes emberek jelentős része nem is igazán ismeri azokat, akiket elutasít. Az Uccu általános és középiskolás diákoknak teremt lehetőséget roma fiatalokkal való találkozásra és beszélgetésre. Előadónk ezt az úttörő munkát mutatja be.

              Szénási Szilvia