Szenior önkéntesek a helyi közösségekért!

2012-ben, az aktív időskor és a nemzedékek közötti szolidaritás európai évében az Önkéntes Központ Alapítvány és a Gyulafehérvári Caritas közös szenior önkéntes programja keretében kívánja az idősek felé irányítani a figyelmet.

A projekt célkitűzése az élethosszig tartó tanulás ösztönzése mellett, hogy 12 szenior önkéntes részvételével népszerűsítse az 50 év felettiek körében az önkéntességet. A projektmegvalósítók célja továbbá az inaktív idősebb korosztály helyi részvételének erősítése, a társadalomban betöltött szerepük és önképük megerősítése, önkéntes programokon keresztül.

Az Európai Unió Egész életen át tartó tanulás programja keretében zajló Grundtvig Szenior Önkéntes program Magyarországon és Romániában megvalósuló 3 hetes önkéntes tanulmányutakból áll.
2012 tavaszán 6 román állampolgárságú szenior önkéntes ismerheti meg a magyarországi önkéntes szektort és próbálhatja ki magát különböző önkéntes tevékenységekben Pécsett, Szegeden és Zalaegerszegen. Az őszi turnusban 6 magyar állampolgárságú 50 éven felüli önkéntes utazik három erdélyi városba, hogy az ottani helyi közösségi életbe bekapcsolódva önkénteskedjen. A szeniorok szociális területeken fognak segíteni: gyermekeknek, időseknek, hátrányos helyzetűeknek, fogyatékkal élőknek és családoknak kórházakban, iskolákban, táborokban vagy kulturális rendezvényeken.
A program első lépéseként a két partner szervezet közös találkozására került sor Budapesten 2012. február 2-án, melynek célja a tavasszal sorra kerülő magyarországi önkéntes szolgálat előkészítése volt. A találkozással alkalom nyílt arra, hogy a két szervezet jobban megismerhesse egymás tevékenységi területeit.
Az előkészítő találkozás során a szervezetek munkatársai vázolták a Grundtvig Szenior Önkéntes program keretén belül a küldő és a fogadó szervezetre háruló feladatokat. Szó esett a küldő szervezetnél felmerülő teendőkről, ezek címszavakban: toborzás, kiválasztás, felkészítés, kiutaztatás, kapcsolattartás, utánkövetés. Valamint a fogadó szervezet, jelen esetben a magyarországi partner, számára a szenior önkéntesek fogadásának fontos momentumairól is, ezek közül néhány: önkéntes tevékenység előkészítése, találkozók, szabadiős tevékenységek, szállás, ellátás stb. A találkozás alkalmával sikerült egy konkrétabb ütemtervet is létrehozni, jelölve benne a két szervezet feladatait határidőkkel.
Az első önkéntes cserére 2012. április 22 – május 13 között fog sor kerülni, amikor romániai szeniorok fognak közösségépítő munkát végezni 3 héten át Magyarországon.

Reméljük, hogy hazatérve ezt a tapasztalatot majd hatékonyan fogják beépíteni és kamatoztatni saját közösségükben, terjesztve ezzel az önkéntességnek a kultúráját az idősebb korosztály körében is.
(Tornóczi Zsófia, Bíró Ágota)