Szent Erzsébet-gyűjtés a családokért

November 19-én, Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepén szervezte meg a Gyulafehérvári Caritas-szervezet és kirendeltségei a hagyományos Szent Erzsébet-gyűjtést.

A Caritas minden évben egy szociálisan hátrányos helyzetű célcsoport megsegítésére szervezei meg a templomi gyűjtést Szent Erzsébet ünnepéhez legközelebb eső vasárnapon. Idén november 19-én Erdély katolikus templomaiban a nehéz helyzetben élő családok megsegítésére gyűjtöttek.

„…gyűjtésünkkel szeretnénk hozzájárulni a nehéz körülmények között élő és reménytelen élethelyzetben küszködő családjaink karácsonyának a boldogabbá tételéhez. Ebből a feladatból mindannyian részt vállalhatunk, a tőlünk telhető módón. Csupán az szükséges, hogy mindennapi gondjaink fölé emelkedjünk, és észrevegyük a nálunknál is szegényebb embertestvért, küszködő családot. Az Úr áldása és békéje fog eltölteni bennünket, ha kevesünket megosztjuk testvéreinkkel. Örömünk megsokszorozódik az örvendező emberek és családok életén keresztül” – írta dr. Jakubinyi György gyulafehérvári érsek az adakozásra buzdító körlevelében.

Ez a gyűjtés mindig jó alkalom arra, hogy tudatosítsuk: egymásra vagyunk utalva, csak közös összefogásával lehet másokon segíteni. A közösség egésze felelős az egyes tagokért. A bajba jutott embernek pedig minden kis segítség jól fog.

A gyűjtés rádiószpotja letölthető itt