Szent Erzsébet-gyűjtés a gyermekek oktatásáért

2018-ban a Szent Erzsébet-gyűjtés összegét (235.032 lejt) a betegek megsegítésére, az őket támogató otthoni beteggondozó szolgálat fennmaradására fordítottuk. Köszönjük!
Ebben az évben ismét a gondozásunkban lévő, hátrányos helyzetben élő gyermekek oktatására kérjük az adományaikat.
Meggyőződésünk, hogy a szegénységből való kiút egyik valós lehetősége a nevelés és az oktatás, a tudás pedig híd a kilátástalan nyomor és a jobb élet reménye között. Csak az írástudó, tanuláshoz, napi rendszeres tevékenységhez szokott gyermeknek, fiatalnak van lehetősége a mai világban munkát kapni, becsületes megélhetéshez jutni.

Alább olvasható Exc. és Ft. dr. Jakubinyi György érsek felhívása:

Főegyházmegyénkben Caritas szervezetünk – minden évben, Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepéhez közel eső vasárnap – gyűjtést szervez. Erre az idén november 17-én, vasárnap kerül sor. Ezúton kérem Főtisztelendő Testvéreimet, hogy az alábbi felhívást olvassák fel november 10-én, vasárnap, minden szentmisén, a hirdetési rovatban.

Segítő közreműködésüket előre is köszönjük.

D. a J. Kr.!

Főtisztelendő Paptestvérek! Kedves Hívek!

Amikor a gyermekekre figyelünk, rövid időre megfeledkezünk felnőttségünkről. Öntudatlanul is visszatérünk a jelen pillanatba, és közel kerülünk Istenhez. Azért van ez így, mert Isten is gyermekké lett, másképp nem tudott volna emberré válni. Emberré válásunk feltétele tehát az, hogy időnként tekintsünk a gyermekekre, akik „feladják a házi feladatot”: hogyan válhatunk újra bízó, Istent igazán szerető emberekké, keresztényekké.

Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe mindig ilyen emlékeztető szeretne lenni számunkra, amikor társadalmunk háttérbe szorítottaira figyelünk…

Elmúlt évben azokra a testvéreinkre irányítottuk figyelmünket, akik földi életük végéhez közeledve igénylik odafigyelésünket, szeretetünket. Köszönetet mondok valamennyi keresztény testvéremnek azért, hogy ezt őszinte szívvel meg is tették és adományaikkal segítettek; az elmúlt évben az időseket és betegeket segítő otthoni beteggondozó szolgálat támogatására 235.032 lej gyűlt össze.

Ebben az évben a gyermekekre figyelünk. Adományaikkal előmozdíthatják azokat a programjainkat, amelyek az elhagyatott, vagy a fejlődésben valamilyen szinten elmaradt gyerekeket szeretnék segíteni.

Főtisztelendő Paptestvéreket és a kedves Híveket szeretettel kérem, hogy lehetőségeikhez mérten segítsék Főegyházmegyei Caritas szervezetünk kezdeményezését. Folyó év november 17-re tervezett Szent Erzsébet-napi gyűjtésből befolyt összegeket kérjük a Gyulafehérvári Caritas Román Kereskedelmi Banknál nyitott,

RO46 RNCB 0003 0015 6949 0006 sz. bankszámlájára utalni; hivatalos megnevezése: Caritas Alba Iulia, adóhivatali szám: CF. 4562770, vagy a helyi kirendeltségeknél, munkapontoknál leadni.

Adományaikért ezúton is őszinte köszönetet mondunk. A jó Isten fizesse meg mindenkinek áldozatát, a maga kegyelmi gazdaságából!

Gyulafehérvár, 2019. október 20.

† György s.k.
érsek

November 17-én Erdély katolikus templomaiban a szentmise keretében adományozhat, illetve adományával megkeresheti a helyi Caritas-képviseleteket vagy befizetheti a Gyulafehérvári Caritas adománygyűjtő bankszámlájára. (Számlaszám: RO46 RNCB 0003 0015 6949 0006 BCR Alba Iulia. Számlatulajdonos: Caritas Alba Iulia, adóazonosítószám: 4562770)

A 2018-as Szent Erzsébet-gyűjtés összegét a betegek megsegítésére, az őket támogató otthoni beteggondozó szolgálat fennmaradására fordítottuk.
A Gyulafehérvári Caritas áldozatos munkával évtizedek alatt építette ki otthoni beteggondozó szolgálatát, amelynek tevékenységét ahelyett, hogy támogatná, az utóbbi időben inkább ellehetetleníti a következetlen állami támogatói rendszer és a nem megfelelő jogszabályozás. Ezért minden forrás szükséges, hogy munkánkat folytatni tudjuk a rászoruló idősek és betegek ápolása érdekében.