Szent Erzsébet-gyűjtés – Hálából az idősekért

A Gyulafehérvári Caritas idén november 20-án ünnepli védőszentjének, Árpád-házi Szent Erzsébetnek ünnepét. A szeretetszolgálat nem véletlenül választotta pártfogójának a türingiai királylányt. Erzsébet imádságos lelkülete, az emberek testi-lelki szükségletei iránt érzékeny, betegeket gyógyító, szegényeket segítő személyisége példaértékű a Caritas valamennyi munkatársa számára.

Erzsébet egy alkalommal leprás koldust fogadott otthonában, megfürdette, bekötözte sebeit, és mivel nem volt hol elhelyeznie, hitvesi ágyába fektette. Hazaérkező férje, Lajos őrgróf felelősségre akarta vonni őt túlzottnak vélt tettéért, de amikor belépett a szobába, látomása támadt: a szenvedő Krisztus nézett rá a hitvesi ágyból. Lajos térdre borult, hálát adott, és csak annyit mondott Erzsébetnek: „Máskor is fogadj a házban ilyen vendéget.”

Valahányszor halljuk a történetet, megrendít, cselekvésre késztet bennünket. Beteg, szegény emberekkel naponta találkozunk. Szembetűnő a fizikai szükség, de lelki gondokkal terhelt, békében és örömben szegény emberek hangtalan segélykiáltásaival szembesülünk. Látjuk, hogyan magányosodnak el csak azért, mert fehér a hajuk, ráncos a bőrük, lassú a járásuk, és talán a gondolkodásuk is. Értük gyűjtünk most. Hálából, amiért felneveltek, tanítottak, szerettek minket. Az elismerés kifejezésének sok útja van. Vannak gyerekek, aki rajzolnak. Fiatalok, akik közelebb húzódnak a karosszékhez. Felnőttek, akik hazalátogatnak. Emberek, akik adományoznak. Ezt ön is megteheti ITT.

Dr. Kovács Gergely érsek is a hálára buzdít bennünket alábbi körlevelében:

Főtisztelendő Paptestvérek, Krisztusban szeretett hívek!

Árpád-házi szent Erzsébet a cselekvő szeretet példaképe, ezért emléknapja egyben a Gyulafehérvári Caritas ünnepe is. Főegyházmegyénk szeretetszolgálata idén arra hív meg bennünket, hogy fejezzük ki hálánkat az idősek iránt. Úgy viselkedjünk időseinkkel, ahogy szeretnénk, hogy majd velünk is bánjanak gyermekeink.

Lehetőségeinkhez mérten támogassuk azt a nagylelkű munkát, amit időseinkért tesznek a szeretetszolgálat munkatársai. November 20-án, Árpád-házi szent Erzsébet ünnepéhez közel eső vasárnap, a Gyulafehérvári Caritas javára perselyezünk, amit idős ellátottjaik javára fordítanak.

Az elmúlt évben, a nélkülöző, hátrányos helyzetű gyermekekért szervezett gyűjtés során 226.442 lej gyűlt össze, amiért hálás szívvel mondok köszönetet minden adakozónak.

A jó Isten sokszorosan fizesse meg mindenki áldozatát!

Gyulafehérvár, 2022. november 5.                                             † Gergely

                                                                                                             érsek s.k.

A körlevél teljes szövege ITT olvasható.

Az előző évi gyűjtéseink felhívásai:
Szent Erzsébet-gyűjtés a hátrányos helyzetű gyermekekért, 2021
Szent Erzsébet-gyűjtés a magukra maradott idősekért, 2020
Szent Erzsébet-gyűjtés a gyermekek oktatásáért, 2019
Szent Erzsébet-gyűjtés az otthoni beteggondozás fennmaradásáért, 2018
Szent Erzsébet-gyűjtés a gyerekek oktatásáért, 2017
Szent Erzsébet-gyűjtés az idősek és betegek gondozásáért, 2016
Szent Erzsébet-gyűjtés a hátrányos helyzetű gyerekekért, 2015