Szentmise az elhunyt gondozottakért

A Caritas otthoni gondozói szolgálatának munkatársai az elhunyt gondozottakra emlékeztek

Az elhunytak sorsáról nem akarunk tájékozatlanságban hagyni benneteket, testvérek, hogy ne szomorkodjatok, mint a többiek, akiknek nincsen reményük. Ha Jézus, mint ahogy hisszük, meghalt és feltámadt, akkor Isten vele együtt feltámasztja azokat is, akik Jézusban hunytak el. (Tesz 4,13-14)
 
A Gyulafehérvári Caritas otthoni beteggondozó szolgálatának munkatársai novemberben azokra az elhunytakra emlékeztek, akiket az elmúlt időszakban gondoztak. A csíki régió több településén, így Csíkszentimrén, Csíkszentkirályon, Csíkszentmártonban, Csíkszeredában, Csíkmadarason, Csíkkarcfalván és Csíkszenttamáson a szolgálat szentmisét ajánlott fel azokért az elhunyt személyekért, akikkel munkájuk során kapcsolatba kerültek, és akik példát mutattak arról, hogyan kell türelemmel és bátorsággal elviselni a szenvedést. Családias légkörben, néma könnyek, elfojtott zokogások közt, gyertyát gyújtva szólt az ima a halottak lelki üdvéért; a résztvevők lelkét meghatottság és tisztelet hatotta át.
Az emlékezés és a gyász szomorú hangulata töltötte be ezeket az eseményeket, viszont az elmélkedések vigaszt adó üzenetét vihették haza a résztvevők, erősödve abban a hitben, hogy az Úr színe előtt újból találkoznak szeretteikkel.
Köszönet a plébánosoknak, akik bemutatták a szentmiséket és elmélkedésükkel hozzájárultak a meghitt emlékezéshez. (Horváth Katalin)