Színezd újra: Idősek világnapja Gyergyó- és Udvarhelyszéken.

„Egyformán szép minden kor, hisz mind az életről szól”

Napjaink modern társadalmában, ahol az újdonság, a gyorsaság és a folyamatos fejlődés számít értéknek, az időskorról sokszor lemondóan beszélnek, mint egy különösen szomorú, unalmas és gondokkal terhes időszakról.

Ezt a minden bizonnyal téves állítást több mint kétszázan idén is megcáfolták, a Remetén megrendezésre került Idősek Világnapjának megünneplése alkalmával. A gyergyószentmiklósi, csomafalvi, alfalvi, borzonti, remeti, ditrói, újfalvi, szárhegyiidős csoportokba járó szépkorúaknak  szerveztek ünnepi műsort. Az összegyűlt idős társaság táncolni és nótázni való kedve arról árulkodott, hogy az évek előre haladtával sem feltétlenül csügged a jó kedély, így a mulatásra, a találkozásra és a közös ünneplésre való igény sem.

Péter Róbert, a program szervezője kezdte a köszöntést, arra bíztatva a jelenlévő időseket, hogy büszkén húzzák csak ki magukat, és majd nyugodtan vegyék fel a táncpozíciót, érezzék jól magukat, mert ez a nap róluk szól, értük van. Ezt követően, Bakó Antal plébános nyitóbeszédében hangsúlyozta, hogy valójában az Idősek ünnepe nem csupán erre a nemzetközileg kinevezett napra korlátozódik, mivel a törődés és az odafigyelés minden napra kijár.

„Bolond volnék, ha búsulnék”- zendített rá  Laczkó-Albert Elemér polgármester az előző évek ünnepségein begyakorolt közös nótára. A tiszta szívből csengő dal pedig valóban vígságot hozott nem csak a közösségi házba, hanem a résztvevők arcára is. Mosolyogva, lelkesen tapsolva fogadták a diákok köszöntő verseit, énekeit, kedves szavait. A negyedik osztályos tanulók egy vidám színjátékkal kívántak „Isten éltessét” az időseknek, ami a csicseriektől eltérően nem sült el balul, helyette nagy kacagást eredményezett.  Az Independent Dance és a Sirülő néptánccsoport táncosainak energiája és életöröme minden bizonnyal átragadt az idősebb generációra is, mivel a közös ebéd után az ünnepeltek is táncra perdültek. Nem csak a táncparketten pezsgett az élet, az asztaloknál is egyre inkább elevenültek fel a régi ismeretségek és kötetlen beszélgetések, viccelődések alakultak ki. Az arcokon megjelenő ráncok arról árulkodnak, hogy az elmúlt évek nevetéssel, mosolyokkal voltak teljesek. A felemlegetett történetek és beszélgetések mögül pedig kikacsintott egy egész élet, a maga tapasztalataival, élményeivel és ismeretségeivel együtt. Az ünnepség során bizonyossá vált, hogy koránt sem olyan unalmas az időskor, ha van egy ilyen jó közösség, amihez kapcsolódva tartalmas időtöltésben lehet részesedni, és a nyugdíjas éveket is élénkséggel, lelkesedéssel és sok-sok nevetéssel lehet megtölteni.

Kívánom, hogy az év minden napján legyenek ilyen csillogósok a szemek és a szájak környékén is felfele gördüljenek a ráncok.

Isten éltessen minden időst, találkozzunk jövőre is!

Pintér Anita, Caritas önkéntes

Péter Róbert, szociális munkás

Udvarhelyszéken tíz településen, a Kis- és Nagygalambfalvi, Máréfalvi, Farkaslaki, Fenyédi, Oroszhegyi, Felsőboldogfalvi, Zetelaki, Bethlenfalvi, Kápolnásfalusi, Béta-Dobó-Vágási és Székelyudvarhelyi időscsoportokba járó szépkorúaknak szerveztek ünnepi műsorokat. Összesen 524 idős személy részvételével.

Az idei év mottójául a Magna Cum Laude egyik dalából egy részletet választottunk: “Színezd újra, színezd újra az életed ha megfakulna, s ha az égbolt beborulna, ne menekülj csak színezd újra”. A rendezvények több településen istentisztelettel vagy közös áhítattal kezdődtek, ahol kérték Isten áldását az idősek életére. Ezt követően arról elmélkedtünk, gondolkodtunk közösen, hogy milyen életesemények következtében érezhetik az idősek, hogy fakultabbak, szürkébbek a hétköznapok, illetve, hogy mit lehet tenni hogy ezek színesebbé, értelem telibbé vállaljanak számukra. Az önmaguk elfogadása, az élet által felkínált feladatokra való “IGEN” mondás , a közösségben való együtt töltött idő  lehetőség, hogy idős napjaikat örömmel és elégedettséggel éljék meg.

A köszöntéshez kapcsolódtak a helyi iskolák, óvodák, néptánc csoportok tagjai, akik énekkel, tánccal tették színessé az ünnepet. Arra is volt példa, hogy az idős csoportok mutattak be táncot saját falujukban, vagy meghívottként köszöntötték más települések időseit.

Lőrincz Réka, pedagógus

A székelyudvarhelyi idős nappali központban október 10-én ünnepeltük a szépkorúak világnapját. Ebből az alkalomból egy nagyszabású eseményt szerveztünk az időseink részére, melyen részt vett Ft. Márton József főesperes, aki a megnyitó után köszöntötte időseinket. Ezt követően több idős csoportból a résztvevők és a meghívottak verssel énekkel és citera hanggal szórakoztatták idős társaikat. A műsor végén köszöntöttük a legszebb korú személy Csongvai Erzsébet személyében, aki 90 éves. Az idősek köszöntésére egy szál virággal és képeslappal kedveskedtünk és ünnepi vendéglátással zárult a rendezvényünk.

Erős Zsófia, mozgásfejlesztő tréner

A rendezvénysorozat a Hargita Megye Tanácsa, a Gedeon Richter és a helyi önkormányzatok támogatásával valósult meg. A támogatást ezúton is köszönjük!

Az eseményekről készült fotóösszeállítás megtekinthető a Caritas Facebook-oldalán.