Szociális segítség

A szociális segítség a három kiválasztott önkormányzat (Mezőpanit, Siménfalva, Ozsdola) támogatását jelenti, célunk a kapacitásuk növelése a szociális inklúzió területén, különös hangsúlyt fektetve a gyerekek és fiatalok igényeire, egy közösségfejlesztési folyamat elindítása által, amely magába foglal: egy szociális ankétot a közösség gazdasági és szociális helyzetét elemzi; a helyi közösségek minőségi értékelését a közzösségmi munka révén; a helyi fejlesztési stratégia és akcióterv kidolgozását, és egy integrált projekteket tartalmazó projektportfólió létrehozását, amely elősegíti a jövőben a rendelkezésre álló finanszírozási forrásokhoz való hozzáférést is.