Szociális szolgáltatók és a Város

November 15-én, szerdán a város képviselőivel találkozott a szociális ellátásban működési engedéllyel (licensz) rendelkező, Marosvásárhelyen tevékenykedő civil szervezetek akciócsoportja.

A Caritas Házban, mint házigazda Ludescher László, a Gyulafehérvári Caritas ágazati igazgatója és egyben a csoport elnöke fogadta a meghívást személyes jelenlétével megtisztelő Soós Zoltán polgármestert, Frunda Csenge és Kakassy Blanka városi tanácsosokat, Andreia Moraru igazgatót, a Marosvásárhelyi Szociális Segélyezési Igazgatóság vezetőjét, valamint a szociális szektor 18 civil szervezetének képviselőit, az akciócsoport tagjait.

Az elnök ismertette a csoport 2019-es megalakulása óta folyó tevékenységét, amikor is az akciócsoportot egy sürgős igény hívta létre, hogy az akkreditált szociális szolgáltatókat, működési engedéllyel rendelkező civil szervezeteket és felekezeteket képviseljék a városi tanács és polgármesteri hivatal felé. Előadásában, egyebek mellett üdvözölte az intézmények közötti jó együttműködést, megemlítve, hogy az elmúlt három évben normalizálódott a szervezetek és a városvezetés kapcsolata, illetve az akkreditált szociális szolgáltatással rendelkező civil szervezetek önkormányzati finanszírozása stabilizálódott, sőt jelentős növekedési tendenciát mutat.

A Munkaügyi Minisztérium által közölt adatok szerint Marosvásárhelyen jelenleg 45 engedélyezett szociális szolgáltatást kínál 26 akkreditált civil szervezet. 43 az engedély nélküli, de szociális tevékenységet folytató civil szervezetek száma, a szociális területen alkalmazottak száma pedig 395 fő, az önkéntesekkel együtt 810 főre emelkedik. 2022-ben a kedvezményezettek összlétszáma 9.977 személy volt, és, a teljesség igénye nélkül ezek a szervezetek 25.977.682 lejt költöttek a szociális jellegű tevékenységekre.

„2020-tól egy emelkedő támogatást nyújtunk, amely a városháza hozzájárulásának növelését jelenti a hátrányos helyzetű vagy szociálisan nehéz helyzetben lévők kiadásainak biztosításában. Így az önkormányzat hozzájárulása, ha 2021-ben legfeljebb csak a 10%-a volt a civil szervezetek által működtetett szociális szolgáltatások szabványos költségének (standarde de cost), 2022-ben már 20%-ára emelkedett, most pedig 35%-nál tartunk, 2024-től pedig, természetesen a városháza költségvetésétől függően további 10%-ot adunk a szociális problémákkal küzdő vagy fogyatékkal élő kedvezményezettek támogatott költségeire. Ez több mint hatmillió lejt jelent, amelyet évente a polgármesteri hivatal biztosít, amihez hozzáadódik még másfélmillió lej az engedély nélküli civil szervezetek számára. Ha 2020-ban kétmillió lej körül mozgott a civil szervezetek támogatása, akkor ma az önkormányzat támogatásokból, szolgáltatási szerződésekből, valamint projektfinanszírozásból több mint kilencmillió lejt biztosít, ami egyben elkötelezettséget és elismerést is jelent a civil szervezetek felé tevékenységükért.” – mondta Soós Zoltán polgármester.

„A megyei rendőrség statisztikái azt mutatják, hogy az elmúlt két évben Marosvásárhelyen csökkent a bűnözés, így ha valakinek kétségei vannak ezen finanszírozások fontosságával kapcsolatban, akkor ezeket az adatokat is megnézheti, különösen a hátrányos helyzetűek kategóriáiban, akik néhány esetben azért váltak bűnözővé, hogy legyen mit enniük. Ezek az emberek alapvető szociális szolgáltatásokhoz, élelemhez, ruházathoz és menedékhez jutnak. Nagyon fontos a minimális életszínvonal biztosítása azoknak az embereknek, akik eddig nem, vagy nagyon-nagyon keveset, és valószínűleg nem is folyamatosan kaptak segítséget. Ez nem csak egy gesztus a polgármesteri hivatal részéről a civil szervezetek felé, hanem annak elismerése, hogy mennyire fontos tevékenységük, hiszen mintegy tízezren vannak, akik munkájuk révén részesülnek ezekben a juttatásokban. Külön elismerésben kell részesítenünk azt a négyszáz, a Szociális Segélyezési Igazgatóság apparátusán kívül alkalmazott embert is, akik nélkül sokkal gyengébbek lennének a marosvásárhelyi szociális eredmények. Ezt a munkát évek óta anyagi támogatás nélkül végezték, most pedig a mi feladatunk a finanszírozás és támogatás, és természetesen az eredmény két év után érezhető és látható.” – tette hozzá a polgármester.

Andrea Moraru igazgató a Marosvásárhelyi Szociális Segélyezési Igazgatóság tevékenységét mutatta be, majd Frunda Csenge és Kakassy Blanka tanácsosokkal a civil szervezetek képviselői által rámutatott és felhozott konkrét problémákat vitatták meg.

A szünet után a jelenlévő tagok áttekintették az akciócsoport szervezeti és működési szabályzatát, új tagokat fogadtak a koalícióba, és megválasztották a csoportot képviselő bizottságot: Ludescher László elnököt (Gyulafehérvári Caritas), és tagjait: Cristina Pantea (Salvați Copiii Marosi Fiókja), Magdó Orsolya (Ügyes Kezek Alapítvány), Gombos Marinela (Rheum Care Alapítvány), dr. Alexandru Lupșa (Transilvană ALPHA Alapítvány).

További információkért a csoport elnökéhez, Ludescher Lászlóhoz lehet fordulni, a 0741 077 000-ás telefonszámon.

(közlemény)

Kapcsolódó:
Marosvásárhelyi civil szervezetek találkozója (fb, Soós Zoltán, 2023. november 16.) >>>
Marosvásárhely szociális problémái (2020. szeptember 16.) >>>