Szoros közelség

 

Bizonytalanság
Nem mindenki számára biztos a kezdet: az élet megmaradása, fejlődése. Nem minden kismama számára adott a lehetőség, hogy könnyedén, megfelelő módon tudjon gondoskodni a maga és a méhében növekvő kis emberi lény egészségéről. Sok család számára nehéz előteremteni a téli tüzelőt vagy akár a mindennapi élelmet. Vannak, akik jobb körülmények között élnek. Örül, akinek van háza, rendesen csukódik ajtaja, ablaka. Jó, ha van asztal, szék, ágy a szobában, kályha, amely mellett meg lehet melegedni. A víz egy kincs. Még ha jéghidegen kell is felhúzni a kútból. Szerencsés, akinek van munkahelye, van krumpli a levesbe, ruházhatja gyermekét, tud cipőt húzni a lábára. Megkönnyebbül az az édesanya, aki orvoshoz tudja vinni kicsinyét, és örül az a szülő, aki iskolába, délutáni foglalkozásra járathatja gyermekét. Megtörténhet, hogy a babát váró édesanyának tanácsokra lenne szüksége, de nem engedheti meg magának, hogy ellenérték fejében szülésfelkészítőkre, kismama-csoportokba járjon. Lehet, hogy másként szeretné megélni anyaságát, máshogyan nevelné gyermekét, mint ahogyan elődei tették.

Biztos kezdet házak
Nehéz helyzetben élő állapotos nők és családjaik számára jött létre Biztos kezdet ház Marosszentgyörgyön és Csejden 2022-ben. A Gyulafehérvári Caritas munkatársai tevékenykednek itt. Csog Ildikó pszichológus, szakmai koordinátor, Dénes Anna pszichológus, Hodor Délia gyógypedagógus, Horváth Zsuzsanna közösségi asszisztens, Moldovan Andreea szociális munkás és Ola Éva pedagógus állnak a várandós édesanyák és a 0–6 éves kisgyerekeket nevelő családok rendelkezésére. Meglátogatják otthonaikban az áldott állapotban lévő kismamákat, a Biztos kezdet házakban pedig egészségügyi, életvezetési és gyereknevelési tanácsokkal látják el őket. Teret adnak a személyes beszélgetéseknek, és megtanítják őket a gyerekeikkel játszani. Jelenleg huszonegy családdal dolgoznak. Miben áll munkájuk, és hogyan sikerül hatniuk az őket felkereső családok életére? Erről mesél az alábbiakban Csog Ildikó szakmai koordinátor és Hodor Délia gyógypedagógus.

Baba-mama csoportok és mondókázás
„Van egy baba-mama csoportunk a 0–1 éves korosztály számára Csejden. Emellett van egy foglalkoztatócsoportunk Marosszentgyörgyön óvodásoknak, amelybe a Béke utcai édesanyák járnak kisgyerekeikkel. Egy másik csoportunk az óvoda épületében működik. Az a tervünk, hogy a csejdi óvodásoknak is indítsunk egy csoportot, amely túlnyomóan egy baba-mama tevékenységeket felölelő közösség lenne. A baba-mama foglalkozásokon főleg mondókázás zajlik. Emellett az anya-gyerek kapcsolat megerősítésére, a kötődés kialakulásának folyamatára is figyelünk. Igyekszünk elősegíteni, hogy az édesanya kapcsolódni tudjon gyermekéhez, és ezt főleg mondókázós tevékenységeken keresztül valósítjuk meg. Ebben a közegben mindig tere van a szabad játéknak. Ezalatt lehetőség nyílik beszélgetésekre, kapcsolatteremtésre. A kommunikáció megerősíti az édesanyákat saját szülői készségeikben, ugyanakkor kérdéseikre is választ kaphatnak a csoportban”
– mondta Ildikó.

„A Biztos kezdet ház baba-mama foglalkozásai által öröm számunkra megtapasztalni és megtapasztaltatni, milyen sok előnnyel jár a korai fejlesztés. Hiszen ez az életkor az agyi fejlődés kulcsfontosságú szakasza. Kiterjed az értelmi- és mozgásképességek, az érzékszervi észlelés, a beszéd és kommunikáció, az önkiszolgálás, valamint a társas viselkedés fejlesztésének területeire. Foglalkozásainkban fellelhetőek mozgásos elemek, népi játékok, mondókák, dalocskák, meseolvasás. Nem győzzük hangsúlyozni az élőszavas mesemondás és a meseolvasás fontosságát, azok széleskörű fejlesztő hatását. Ezért a foglalkozásokra gyakran viszünk életkornak megfelelő, érdekes mesekönyveket” – tette hozzá Hodor Délia.

Színes tevékenységek óvodáskorú gyerekeknek
„Az óvodáskorú gyerekek esetében színesebbek a foglalkozásaink. Az aktivitásokat a gyerekek igényeit és szükségleteit figyelembe véve alakítjuk. Ha azt látjuk, hogy több gyereknek ugyanazon a területen vannak elakadásai, akkor a tevékenységek által az adott terület fejlesztésére fókuszálunk. Például, ha a gyerekek finommotoros készségeit szükséges fejleszteni, mert éppen iskolába készülnek, akkor sok-sok kézimunka és kézügyességet fejlesztő gyakorlat lesz a programban. A szülőknek pedig azt próbáljuk megtanítani, hogyan támogathatják gyerekeiket játszva, otthon”  – mesélte Ildikó.

Tanácsadás
„Biztos kezdet házainkban tanácsadás is történik. Ez családlátogatáskor szokott megvalósulni. Ekkor szociális munkás kollégáink tájékoztatják a szülőket aktuális eseményeinkről, programjainkról vagy bizonyos juttatások lehetőségéről. A tanácsadást pszichológusok végzik. Főleg olyan kérdésekkel kerestek meg eddig, mint például: hogyan kezelhetőek az anya és apa, vagy a különböző családtagok közötti konfliktusok. Többgyerekes családban szokott még előfordulni, hogy az édesanya segítséget kér a napi teendők beosztását illetően. Egészségügyi kérdéseket is szoktak feltenni. Ezek megválaszolásában a közösségi asszisztens segít. Akinél még pici baba van, annál a csecsemő ellátását, a baba körüli teendőket illetően szokott még kérdés felmerülni” – tért ki további szolgáltatásaikra Ildikó.Csatlakozás a csoporthoz
„Az édesanyák vagy édesapák bármikor csatlakozhatnak hozzánk. Azt tapasztaljuk, hogy a gyermekágyas időszak után három-négy hónapos babával jönnek az édesanyák leghamarabb, de vannak, akik megvárják a hathónapos kort. A kapcsolatfelvétel már akkor megtörténik, amikor várandós az anyuka, mert a közösségi asszisztens, a szociális munkás és gyakran más munkatársak is már ekkor meglátogatják őt. Tehát a kapcsolatépítés már ekkor elkezdődik, és azt tapasztaljuk, hogy azok az édesanyák, akiket előzőleg már meglátogattunk, szívesebben jönnek el később a programjainkra”– osztotta meg tapasztalatait Ildikó.

„Nagy siker számunkra, hogy a családok igénylik, és szeretik a heti rendszerességgel ismétlődő, játékos formában történő fejlesztéseket. Hamar ráéreztek, hogy nagy szükség van a szülő aktív szerepvállalására, és hogy az itt szerzett tapasztalatok egy része könnyen átvihető otthoni környezetbe. Így a közös élmény újra átélhető, és belopható a mindennapokba. Nagyon öröm számunkra, hogy az édesapák is egyre gyakrabban vesznek részt foglalkozásainkon. Az együtt megélt élmények, egymás támogatása, a kisbaba látványos fejlődésének szemlélése örömforrás tud lenni az édesanyák és édesapák számára. Összefűzi a szülőket és a gyermekeket, együtt tapasztalhatják meg a közösség erejét és kapcsolódást segítő hatásait. Meggyőződésünk, hogy a rendszeres foglalkozások nagy segítséggel lesznek majd az óvodai beszoktatás szempontjából is. A tevékenységek tanácsadó jellegének köszönhetően a szülők teret kapnak, hogy feltehessék kérdéseiket, vagy közösen beszéljék át elakadásaikat, szorongásaikat. Szakmai csapatunk segítőkészen áll a szülők rendelkezésre” – fogalmazott Hodor Délia.

Történetek
„Kolléganőim visszajelezték, hogy olyan anyukák, akik kezdetben kissé kétkedően vettek részt a baba-mama foglalkozásokon, két-három alkalom után úgy tértek vissza a csoportba, hogy kisgyerekeik már folyékonyan mondták a mondókákat. Elújságolták: a kicsik még otthon is kérték, ismételgessék együtt a versikéket. A tanulás, mondókázás tehát beépült a mindennapjaikba. És pont ez a lényege a tevékenységeinknek: hogy támpontokat adjunk a családoknak a hétköznapokban. A velünk töltött idő ne csak egy kiváltságos alkalom legyen, ahol történik valami, aztán lezárul, hanem egy folyamat, amelynek elemeit a családok beépíthetik mindennapjaikba. Pozitívan tapasztaljuk, hogy van egy mag, amelynek tagjai rendszeresen járnak tevékenységeinkre. Ők tehát felfedezték a csoportfoglalkozásokban rejlő erőforrásokat”  – mesélte Ildikó.

„Vannak édesanyák, akik megfogalmazták: mennyire támogató számukra a családlátogatás. Ha például gyermekágyas egy anyuka a kicsivel, és a nagyobb gyerek nem tud tevékenységre menni, hiszen otthon egy átalakuló helyzetben vannak, akkor milyen nagy támasz az édesanyának a családlátogató munkatárs jelenléte. Érzi: van, akire számítania, nincs egyedül” – egészítette ki Ildikó.

„Sikerélmény számunkra a süteménykészítő aktivitás is. Idős, önkéntes asszonyok tanítottak marosszentgyörgyi és csejdi anyukákat sütni. Minden alkalommal más-más finomságot készítettek. Egyszer az egyik édesanya örömmel jelezte vissza, hogy otthon is megsütötte az egyik süteményt, és jól sikerült. Ez egy nagyon pozitív dolog, mert általában úgy indul egy-egy ilyen foglalkozás, hogy a kolléganők számára is kérdés: vajon van-e igénye a résztvevőknek a kezdeményezésre. Nehezen csatolnak vissza. Ezért nagyon értékesek számunkra a megerősítő visszajelzések. Mindebből tudjuk: jó az édesanyáknak a foglalkozás, amelybe bevontuk őket, tudják hasznosítani a tanultakat, csak először még nem sikerül megfogalmazniuk. A kezdeményezés abból az észrevételből született, hogy sajnos sokan inkább kész termékeket vásárolnak, minthogy maguk készítsenek finomságokat. Meg szerettük volna tapasztaltatni az édesanyákkal, hogy a saját kezűleg készített édességek minősége messze felülmúlja a boltban vásároltakét” – mesélte Ildikó.

„Van egy különleges történetünk is. A gyerekek, akik a Béke utcai csoportba járnak, több nyelven beszélnek: egy kicsit románul, egy keveset magyarul, de igazából cigányul. Gyakran nehézkes a kommunikáció, egymás megértése. A munkatársak nem beszélnek cigányul, de már tanulják a nyelvet, egy roma lány segít nekik ebben. Van itt egy kislány, aki eddig csak angolul válaszolt, ezért nehéz volt megérteni, mit is szeretne kifejezni. Amikor új pedagógus érkezett a csoportba, ez a kislány megtanulta tőle a színeknek egy részét románul és magyarul. Óriási teljesítmény, mert ilyen eredményt először sikerült elérnünk a kislánnyal” – avatott be a csapat egyik legnagyobb sikerélményébe Ildikó.

A Biztos kezdet házak tevékenységeit a Marosszentgyörgyi Polgármesteri Hivatal támogatja.

Orbán Júlia

Kapcsolódó írások:

Magánytalanság >>>
Add tovább! >>>
A part, a tó és a tudás szigete >>>
Sütni tanultak a Csejdi gyerekek >>>
Angyalvárás >>>
Játékos tanulás >>>
Biztos kezdet az élet kibontakoztatásáért >>>
Látogatás a marosszentgyörgyi Biztos Kezdet Háznál >>>
Dallamos jókedv Szelterszfürdőn >>>
Csendőrök és rendőrök látogatása Csejden >>>
Csendőrök és rendőrök szakmájával ismerkedtek >>>
Nyári tevékenységek Marosszentgyörgyön és Csejden >>>
HANNAH-képzésen vettek részt >>>
Száj- és fogápolásról tanultak >>>
10 éve Kéz a Kézben >>>
Szépen fejlődnek >>>
Minden nap gyereknap >>>
Egyszerkert >>>
Húsvétra készültek: kicsik és nagyok >>>
És a roma nőkkel mi lesz? >>>
Karácsonyi koncert Csíkszeredában >>>
Caritas gyerekprogramok a Marosszentgyörgyi Magyar Napokon >>>
Nyári tábor a Superar csapatával >>>
Superar: a zene, ami összeköt >>>
Egy szendvics, meg egy ölelés >>>
Partnerség a biztonságért – Továbbképzés a Caritas Házban >>>
Vidám vakáció >>>