Szt. Erzsébet-gyűjtés az otthoni beteggondozás fennmaradásáért

A hátrányos helyzetű gyermekek oktatására, az őket támogató programokra fordítottuk a tavalyi gyűjtés összegét, köszönjük! Ebben az évben a betegek megsegítésére, az őket támogató otthoni beteggondozó szolgálat fennmaradására kérjük az adományokat.

A Gyulafehérvári Caritas áldozatos munkával évtizedek alatt építette ki otthoni beteggondozó szolgálatát, amelynek tevékenységét ahelyett, hogy támogatná, az utóbbi időben inkább ellehetetleníti a következetlen állami támogatói rendszer és a nem megfelelő jogszabályozás. Ezért minden kis forrás szükséges, hogy munkánkat folytatni tudjuk a rászoruló idősek és betegek ápolása érdekében.     

Exc. és Ft. dr. Jakubinyi György érsek felhívása:

Főegyházmegyénkben Caritas szervezetünk – minden évben, Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepéhez közel eső vasárnap – gyűjtést szervez. Erre az idén november 18-án, vasárnap kerül sor. Ezúton kérem Főtisztelendő Testvéreimet, hogy az alábbi felhívást olvassák fel november 11-én, vasárnap, minden szentmisén, a hirdetési rovatban. Segítő közreműködésüket előre is köszönjük.

Főtisztelendő Paptestvérek! Kedves Hívek!

    Egy érdekes hasonlat szerint a nemzedékek élete homokóráéhoz hasonló. A homokszemek előbb-utóbb mind lefutnak a felső részből az alsóba. Mindegyik máskor. Mindegyiknek saját története van, de egyik homokszemnek sincs története a többiek nélkül.

    Amikor a Szentírásban az idősek tiszteletéről olvasunk, vagy Isten negyedik parancsa alapján kötelességünknek érezzük figyelni a szüleinkre, kevésbé kerül kihangsúlyozásra, hogy nekünk nem azért kell tisztelnünk őket, hogy aztán minket is tiszteljen a minket követő nemzedék. Ez önmagában nemcsak kevés, hanem kifinomult önzés is. Az idős embert azért kell tisztelnünk, mert idősödő és törékeny testében egy lelket hordoz, amely Isten képmására teremtetett. Ez adja meg az ember méltóságát és ezért kéri Isten, hogy segítsünk máson.

   Ezzel a gondolattal forduljunk szépkorú testvéreink felé Szent Erzsébet-gyűjtésünk kapcsán is ebben az évben és támogassuk lehetőségünkhöz mérten a Gyulafehérvári Caritas idősprogramjait arra gondolva, hogy ők azok, akikkel a mi világunk kezdődött, és akik fontos láncszemek a mi személyes fejlődésünkben, ahogy a homokóra szemeinek hasonlata is utal erre.

    Köszönetet mondok ezúton azért is, hogy minden évben figyelnek a társadalom peremvidékeire szorultakra. Ez tavaly sem volt másképp, amikor segélyszervezetünk gyermekprogramjait segítették. Összesen 225.522 lej gyűlt be, Isten fizesse meg jótékonykodásukat.

    A Tisztelendő Paptestvéreket és a kedves Híveket szeretettel kérem, hogy lehetőségeikhez mérten segítsék Főegyházmegyei Caritas-szervezetünk idei kezdeményezését is. A folyó év november 18-ra tervezett Szent Erzsébet-gyűjtésből befolyt összegeket kérjük a Gyulafehérvári Caritas Román Kereskedelmi Banknál megnyitott RO46 RNCB 0003 0015 6949 0006 sz. bankszámlájára utalni (hivatalos megnevezése: Caritas Alba Iulia, adóhivatali szám: CF. 4562770), vagy a helyi kirendeltségeknél, munkapontoknál leadni.

    Adományaikért ezúton is őszinte köszönetet mondok. A jó Isten fizesse meg mindenkinek áldozatát, a maga kegyelmi gazdaságából.

Gyulafehérvár, 2018. november 1-én, Mindenszentek főünnepén.

† György s.k.
érsek

Adományozzon november 18-án Erdély templomaiban, illetve adományával megkeresheti a helyi Caritas-képviseleteket vagy befizetheti a Gyulafehérvári Caritas adománygyűjtő bankszámlájára. (Számlaszám: RO46 RNCB 0003 0015 6949 0006 BCR Alba Iulia. Számlatulajdonos: Caritas Alba Iulia, Adóazonosítószám: 4562770)

A 2017-es Szent Erzsébet-gyűjtésen 225.522 lej gyűlt össze. Ezt az összeget a hátrányos helyzetű gyermekek oktatására, az őket támogató programokra fordítottuk. Meggyőződésünk, hogy a szegénységből való kiút egyik reális lehetősége a nevelés és az oktatás. Csak az írástudó, tanuláshoz, napi rendszeres tevékenységhez szokott gyermeknek, fiatalnak van lehetősége a mai világban munkát kapni, becsületes megélhetéshez jutni. E célból a Caritas 19 központot működtet Erdély 5 megyéjében, 700 hátrányos helyzetű gyermek foglalkoztatásával. Az itt zajló tevékenységek részfinanszírozásához használtuk a 2017-es évi gyűjtés eredményét.