Születésnapozás a Gondviselés Házában

A búzásbesenyői idősotthon közössége ebben a hónapban születésnapjuk alkalmából három hölgylakóját is köszönti: Isten éltesse Emma, Margit és Júlia néniket!

Te néked minden öröm holtig adassék,
S amellett semmi bánat ne barátkozzék,
Legyen életednek virága mind kinyílt,
Szíved ne szenvedjen semmi sebes nyílt.

Simó Júlia három éve él a bentlakó közösségben, április 10-én töltötte be a 90-ik életévét. A hétfői nap imával és zenei köszöntővel kezdődött, a társalgóban a többi lakó színes lufikkal várta az ünnepeltet. A köszöntőben bekapcsolódva, dalos hangulatban folytatódott az ünnep. Júlia néni lánya mesélt nekünk, hogy milyen fontosabb és emlékezetes szakaszok voltak az életükbe: édesanyja Nagyszebenben született, így a román és német nyelvet is anyanyelvi szinten sajátította el, még ma is van, hogy németül beszél. 1978-ban kerültek Marosvásárhelyre. Titkárnőként tevékenykedett, nagyon szeretett gépelni, az életkedv és életerő nem hagyta el még nyugdíjas korában sem, hiszen visszajárt dolgozni. Viszont a legkedvesebb időtöltés számára a varrás volt, főleg amikor horgolt és kesztyűkre hímzett.

Arra a kérdésre, hogy kit, mit szeretett legjobban az életében, mire emlékszik vissza a legszivesebben, Júlia néni válasza a következő volt:
– Az édesapámat! – mondta megkönnyezve, míg lánya kezét szorította és magához ölelte megcsókolva arcát.

A közös éneklésben régi dalok, népdalok és nóták is előkerültek, felidézve az egykori időket. Meglepetés is érte az idősotthon lakóit, munkatársait: Júlia néni és leánya megajándékozta a közösséget egy magnóliával, amelyet még délután elültettek a kertbe. Ez a fa nem csak Júlia néni 90. születésnapjára fog emlékeztetni, hanem az életről ad hírt, azt jelképezi. Szintén ajándékba kaptak egy hatalmas csokitortát, amelyet az ünnepi ebéden fogyasztottak el jóízűen a jelenlévők. E morajló ünnep és a szép napsütés még telítette az ünnepelt arcán fel-feltűnő mosolyt.

Isten éltesse Júlia nénit, az öregotthon munkatársainak és bentlakóinak áldásos és vidám napokat, hogy még sok születésnapot ünnepeljenek meg közösen!

(Lőrincz Beáta)