Tájékoztató: Kinaesthetics

A Kinaesthetics trénerképzés szünetében sajtótájékoztatót tartottunk. Célunk a Kinaesthetics szemlélet meghonosítása a romániai ápolásban a svájci sokéves tapasztalat és tudásbázis segítségével.

A Gyulafehérvári Caritas Szocio-medikális Ágazata, a svájci Lebensqualität Alapítvány, és a Romániai Kinaesthetics Egyesület közös projektjének ismertetésén több helyi és regionális médium is képviseltette magát.

A sajtókonferencia moderátora köszöntötte a jelenlévőket, majd Péter György a Gyulafehérvári Caritas Szocio-medikális Ágazatának igazgatója ismertette röviden a projektet és annak céljait. Dr. Márton András a Gyulafehérvári Caritas igazgatója beszélt a kilenc évre visszanyúló svájci partnerségről, valamint a Kinaesthetics mindennapi életre gyakorolt hatásáról. Stefab Knobel, a Lebensqualität Alapítvány elnöke gyakorlati szempontból közelítette meg a Kinaestheticset, és konkrét példákkal támasztotta alá a hagyományos, és a Kinaesthetics szemléleten alapuló ápolás közti különbségeket.

A projekt során, szeretnénk minél több olyan intézményhez eljuttatni a Kinaesthetics szemléletmódot és alaptudást, ahol valamilyen formában ápolással, gondozással foglalkoznak. A képzések résztvevői olyan technikákra, tapasztalatokra és készségekre tehetnek szert, amik jelentős mértékben javíthatják az ápolás minőségét. A Kinaesthetics szemléletmód több szempontból is megkönnyítheti az ápolás folyamatát: egyrészt gyorsítja a felépülés folyamatát, megtanítja az ápolásra szorulókat, hogy a rendelkezésre álló képességeiket, mozgáskompetenciájukat maximálisan kihasználják, és amennyire csak lehet önállóan végezzék el a napi tevékenységeiket. Másrészt megkönnyíti az ápolószemélyzet munkáját is, mert megtanulják úgy mozgatni és segíteni a betegeket, hogy a lehető leginkább az ő erőforrásaikra, mozgáskompetenciájára támaszkodjanak, és ne saját erőből mozgassák őket.

A Gyulafehérvári Caritas és a svájci partner Lebensqualität  Alapítvány kapcsolata egy 9 éves múltra tekint vissza, melynek során lehetőség adódott a Kinaesthetics szemlélet és életforma meghonosítására Romániában. A hosszú ideje tartó szoros kapcsolat eredménye továbbá a Romániai Kinaesthetics Egyesület közös megalakítása is, amely az első szakmai szervezet ezen a területen. A Kinaesthetics alaptudás és szemlélet meghonosítása során szükség mutatkozott újabb szakemberek, trénerek képzésére, mely a jelen projekttel megvalósulhat.

A projekt 3 éve alatt lehetőség van a Kinaesthetics teljes képzési útját végigjárni, és a tréneri fokozatig eljutni. Emellett az érdeklődők bemutatók, információs napok révén is ismerkedhetnek a Kinaesthetics szemléletmóddal. A trénerek számára szervezett  szakmai napok keretében van lehetőség a tapasztalatcserére, és a tudás elmélyítésére. A projekt a Svájci-Román Együttműködési Program – Partnerség Alap keretén belül került finanszírozásra, teljes költségvetése 286.824,00 CHF, melyből a finanszírozott összeg 248.934,00 CHF és a partnerek hozzájárulása 37.890,00 CHF.