Találkozás: jöjjünk, amíg lehet

A Gyulafehérvári Caritas Gyergyószentmiklósi Szent Erzsébet Idősek Otthonában 2019 decemberében az Alzheimer Café már egy éves születés napját ünnepelte, ahová havonta egy alkalommal 30–50 primer gondozó családtag rendszeresen „hazajárt”, bízva egy olyan  találkozásban, ahol a gondozási terhek okozta nehézségek megosztása, a felmerült kérdések kibeszélése, a hasonló helyzetben lévők meghallgatása, egy lelkes szakmai csapat  szakmai támasza segített fellélegezni, megkönnyíteni a demencia/Alzheimer kór okozta gondozási nehézségeket. A havonta megszervezésre kerülő találkozókon több témát érintettünk: bemutatásra került a doktori kutatásom eredménye, a nagyszámú szakirodalom feldolgozása, a kvantitatív-kvalitatív kutatási eredmények mellett, helye és fontos szerepe volt a fókuszcsoportos kutatásnak a gondozó családtagok hangjának, amely még hitelesebbé tette a témával való foglalkozás jogosultságát, szükségszerűségét.

A doktori tudományos kutatás eredménye felhívta a figyelmet a demenciával/Alzheimer kórral élő időseket gondozó családtagok nagyfokú terhelődésére, a betegség ismereteinek hiányosságára, a gondozott személy zavaró viselkedésének hallucinációinak, téveszméinek gondozóra gyakorolt hatásaira, a gondozási folyamatok kihívásaira, a családon belüli szerepek átalakulására, a családon belüli szerepfeszültségekre, konfliktusokra, a pozitív és negatív attitűd szerepére, a gondozó dilemmáira, bűntudatára, az egyén és környezete közötti kapcsolatok megváltozására, a gondozó családtagok magukra maradására, a primer gondozók érzelmi és fizikai megbetegedésére, a veszteséggel való szembesülésre, a támogató háttér hiányára. Az Alzheimer Cafék alkalmával, fókuszba helyeztük a felmerült kérdéseket, figyelve a gondozó családtagok tehermentesítésének lehetőségeire és a prevencióra. (Kiss G, 2019). http://foh.unideb.hu/sites/default/files/upload_documents/magyar_gerontologia_11.evf36-37.pdf

Idén kilenc hónap után a Covid-os előírás szabályai miatt az Alzheimer Café szeptember 22-én nyitotta kapuit.  Az idősek védelmének érdekében ezúton az Alzheimer Cafénak a Gyulafehérvári Caritas Szent Benedek Tanulmányi Ház adott otthont. Mindeddig a gondozó családtagokkal, a hozzátartozókkal telefonon és az online-rendszer adta lehetőségeken keresztül tartottuk a kapcsolatot.

A szervezésnél, előkészületnél volt bennünk egy drukk, mintha ismét az első Caféra készülnénk. Felhívtuk telefonon a visszajáró Cafésokat, Balázs Katalin PR-s munkatársunknak köszönhetően eljutott a hír a médiához, Mix.FM rádióhoz, a Gyergyó TV is megkeresett. Szórtuk a hírt, talán most még erősebben, hiszen a Covidos előírás szabálya így is volt, akiket távol tartott a bent szervezett közösségi rendezvénytől.

A megszokotthoz híven nagy hangsúly tettünk a fogadásra is. A világos terem tele volt zöld és nyíló virágokkal, amelyek összhangba kerültek a sárga és narancssárga dekorációkkal. A fehér égő gyertyán a piros szívecskék jelezték a terembe belépők számára, hogy egy kis szakmai csapat szeretettel várja a Caféra érkezőket. Nem csalódtunk, megtelt a terem. Jöttek a régebbi Cafés családtagok, de újabb érintett családtagok is kiléptek hozzánk egy kávéra erőforrást gyűjteni. Ilyen gondolatok hangzottak el a hozzátartozóktól: „Végre, jöhetünk!” „Nagyon vártuk a találkozást.” „Jó a doktor úrral is ilyen szabadon és nem a rendelőben találkozni.” „Addig jöjjünk, amíg lehet!” „Alig várjuk a következő alkalmat! Reméljük jöhetünk, és a vírus nem szól bele.”

A rendezvény megnyitója után Páll Ibolya énekes művész csodálatos hangjával és hangszereinek rezgésével betöltötte a teremben ülők lelkét, válaszul egy-egy legördülő könnycsepp és a nagy taps jelezte a hatást.

Erre találkozóra dr. Babos Hunor pszichiátert hívtuk meg, akivel közösen körbejártuk a témát mit tehetünk a gondozás során, amikor az erőnk véget ér?

A demenciával/Alzheimer kórral élő személy más dimenzióban él, mozgásának korlátozását nagyon nehezen vagy egyáltalán nem érti meg, ezáltal a Covidos kijárási tilalom alatt még nehezebbé vált a gondozó családtagoknak a kényszerített otthonülés – tudtuk meg egy családtagtól. A résztvevők többen hozzászóltak az orvos által kibontott témához, megosztották gyakorlati tapasztalataikat, a felmerült kérdésekhez többen csatlakoztak, és arra is választ kerestünk, hogy az intézményi beutalás előtt a gondozó családtagok számára milyen erőforrást elősegítő lehetőségek léteznek. Ki-ki a saját tapasztalatát hozta közelebb a csoporthoz. Beszéltünk a család, rokonok, szomszédok, és az önkéntesek bevonásáról, a velük való munkáról, képzésükről. Majd a gondozó személyiségének, türelmének, leleményességének a szerepét jártuk körbe. Összehasonlításképpen röviden szó esett az elődeink és a mi étkezési szokásainkról. Beszéltünk a gondozók, a gondozottak szempontjából a holisztikus szemlélet fontosságáról, a test és lélek egységének az elvéről.

Megérteni a betegségek okát, ne csak a tünetét. Akkor tudunk lelki tartalmak feldolgozásáról beszélni, amikor rájövünk arra, hogy saját magunkban, a szervezetünkben mi mivel függ össze és mi okozza a rendszerben a zavart. Elhangzott az értelem és érzelem közötti átjárhatóság. A gondozottakkal való együttélés, vagy akár a segítés során minél nagyobb hangsúlyt tenni az érzelemre, a szeretet kifejezésére – ilyen gondolatok fogalmazódtak meg.

Jó érzés töltött el bennünket, hogy a találkozás örömén, a kimozdulás lehetőségén túl, ilyen tömény, értékes témák hangzottak el. Egyik hozzászólás megnyitotta a következőt, és mind a füzér, ahogy összekapcsolódik, úgy rendeződtek egybe a gondolatok, kérdések és válaszok.

Célunk továbbra is a demenciával/Alzheimer kórral élő személyeket gondozó családtagok számára a támogató háttér megteremtése a magukra maradás, az izoláció megszüntetése. Ezekkel a rendezvényekkel egy átjárhatóságot is biztosítunk a különböző szakemberek és a gondozó családtagok között, ami erősebbé teszi a kapcsolati hálót. Osszuk meg ismerőseinkkel, a Cafén való ingyenes részvétel lehetőségét!

Köszönet a gondozó családtagoknak, hogy nyíltan vállalják a problémáik, nehézségeik, örömeik, a gondozásban elért sikerélményeik megosztását. Az intézmények képviselőinek, idősotthonok vezetőinek, szakorvosok, orvosok mindenkori jelenlétét, a média munkatársainak és a szakmai csapatunknak, Baricz Évának, Márton Erzsébetnek, Szabó Gabriellának, Sebestyén Lázárnak a kiváló csapatmunkát. A Caritas Vidékfejlesztésnek a zöldséges sajttálakkal a résztámogatást, a Caritas Szent Benedek Tanulmányi Házának a termet, a Gyulafehérvári Caritas Szent Erzsébet Idősek Otthonának a támogatást.

Következő Alzheimer Café időpontja október 20-án 17 óra, helyszín szintén a Szent Benedek Tanulmányi Ház, Csiky-kert, Gyergyószentmiklós.

Dr. Kiss Gabriella szakmai vezető