Támogatás Hargita megyében

Támogatói szerződéseket írt alá Hargita Megye Tanácsával a Gyulafehérvári Caritas. Idén a Hargita megyében működő tizenkét Caritas programból hatot támogat a Megyei Tanács. 

A támogatások összértéke 486.950 lej. Ebből legnagyobb részt, 380.000 lejt, a Caritas Otthoni Gondozói Szolgálata kapja, továbbá 37.250 lejt a Családsegítő szolgálat vidéki programjaira, 35.300 lejt a Falugondnoki szolgálatra, 20.900 lejt a Fogyatékkal élők programjaira, 10.000 lejt a Mozgáskompetencia fejlesztő  központban használhat fel a szervezet, valamint a Korai fejlesztő központjaink 3.500 lej támogatásban részesülnek.

Hargita Megye Tanácsa már 12 éve támogatja a Gyulafehérvári Caritast, elsőként az otthoni gondozói szolgálat törekvését támogatta, hogy egész Hargita megyében kiépítse hálózatát, hogy az idős beteg emberek megfelelő egészségügy és szociális ellátásban részesülhessenek saját otthonukban. Ehhez a tevékenységhez szorosan kapcsolódik a Családsegítő szolgálatok tevékenysége valamint a Falugondnoki szolgálat kilenc elszigetelt településen, amelyek jelenléte mondhatni létszükségletté vált.

Több éve már, hogy a Caritas programokban részt vevő fogyatékkal élő fiatalok nyári táboroztatásához is hozzájárul a Megyei Tanács. Csíkszeredában és Székelyudvarhelyen működnek a Kinaesthetics mozgáskompetencia fejlesztő központjaink, ahol szintén támogatásban részesülnek a programokra járó időseink. A korai fejlesztő központjaink nyári programjait vidéki településeken népszerűsíthetjük a megítélt támogatásokból.

A Hargita megyében működő Caritas programok össz éves költségvetése közel 10 millió lej, a Hargita Megye Tanácsától érkező, vissza nem térítendő támogatás 5%-át teszi ki ennek a költségvetésnek.

Működési költségeinket, mint állami szubvenció, helyi önkormányzatok hozzájárulásai, a Munkaügyi és Szociális Minisztériumtól, Hargita Megyei Egészségbiztosító Pénztár szolgáltatási szerződés alapján, valamint, a Caritas bel- és külföldi szponzoraitól érkező forrásokból biztosítjuk.

A szociális szolgáltatások terén egyre nagyobb igény mutatkozik újabb szolgáltatások beindítására, vagy a meglévők fejlesztésére, bővítésére. Így több fejlesztési projektbe is érdekelt a szervezet. Uniós alapokból készül Székelyudvarhelyen egy rehabilitációs és palliatív ápolási központ, ahol utolsó stádiumban lévő betegek gondozását fogjuk majd biztosítani. Ugyanakkor Gyergyószentmiklóson az ősz folyamán adjuk át az új székhelyet az “Esély” programunknak, ahol a fogyatékkal élők fejlesztésére egy nagyobb teret tudunk nyújtani, a “Szent Erzsébet” öregotthonunkban is fejlesztésekbe tudunk kezdeni, valamint további elképzelések vannak, hogy újabb mozgáskompetencia fejlesztő központot, korai fejlesztő központot is működtessen a szervezet a megye azon településein ahol nagy igény mutatkozik ezekre a szolgáltatásokra. Jelenleg Hargita megyében a Caritasnak 326 aktív alkalmazottja van.