Tankönyv roma felnőttoktatásban dolgozóknak

Két tankönyv kiadásával szeretné segíteni a roma felnőttoktatásban dolgozó pedagógusok munkáját az a pályázat, melyhez hat ország (Ausztria, Olaszország, Portugália, Szerbia, Bosznia-Hercegovina és Románia) Caritas-szervezeteinek roma közösségekkel dolgozó képviselői csatlakoztak. A BERA (Basic Education for Roma Adults) projekt Romániában egyedinek mondható kezdeményezés, hiszen országunkban eddig nem született olyan tankönyv, amely a roma felnőttek oktatását célozná meg.

A tankönyvek megírása előtt a roma közösség tagjait is megkérdeztük arról, hogy mit és milyen formában szeretnének tanulni. Minden tagországban harminc roma családhoz látogattunk el, hogy véleményüket kérjük, az általuk megfogalmazott gondolatokat, elvárásokat és félelmeket figyelembe vesszük a tankönyvek írása során.

A két tankönyv több nyelven, nyilvánosan és díjmentesen lesz elérhető, és tartalmaz majd egy metodológiai fejezetet olyan modelleket bemutatva, amelyek hatékonynak bizonyulnak a roma közösségekkel való munkában, valamint a pedagógusok segítésére szolgáló segédanyagokat, feladatlapokat.

Újdonságnak számít az is, hogy míg az egyik tankönyv az egyéni és kiscsoportos felnőttoktatás területén nyújt majd segítséget, a második tankönyv a közös, családi tanulás esetén lesz hasznos. A roma családok esetében gyakori, hogy a család több tagja is írástudatlan, sok esetben csak a gyerek tud olvasni. Ebben a könyvben olyan feladatlapokat szeretnénk megalkotni, melyet a család közösen tud használni, akár a gyerek segíthet a szülőnek a feladatok megoldásában. 

A tankönyvek 2018-ban lesznek elérhetők a BERA projekt honlapján.

A roma közösségekkel folytatott munka során szembeötlő a közösség tagjainak alacsony iskolázottsági szintje vagy annak akár a teljes hiánya, emiatt pedig a roma közösség tagjai ismételten hátrányba kerülnek, kevesen jutnak el szakmai képzésekre, és gyakran alkalmatlannak találják őket egy állás betöltésére. Sokakban megfogalmazódik az igény, hogy szeretnék elsajátítani az alapvető írásbeli, olvasásbeli és matematikai készségeket, azonban minimális lehetőségük van erre: a felnőttek számára indított osztályok száma korlátozott, ezek a vidéken élők számára nehezen elérhetőek, emellett a gyerekek felügyelete is nehézséget jelenthet a többgyerekes anyák számára.

A Gyulafehérvári Caritas munkája 26 éve számos szolgáltatás keretében segíti a hátrányos helyzetű személyeket, családokat. A roma származású egyénekkel, közösséggel végzett munka során célunk, hogy olyan lépéseket tegyünk, amelyek kiemelhetik őket a mélyszegénységből, és segítik őket elindulni egy olyan úton, amin önállóan is megállhatják helyüket.

(Korodi-Szász Orsolya)