Tanulmány az őrkői romák helyzetéről

A Gyulafehérvári Caritas több éve már, hogy aktívan részt vesz a sepsiszentgyörgyi roma közösség életének jobbá formálásában

Az utóbbi években az ERSTE Alapítvány és az Osztrák Caritas segítségével a Komensky Alapból az Őrkőn komplex oktatási-nevelési programot valósítanak meg.
Október 3-án a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumban, a Mítosz és valóság között című fotókiállítás megnyitóját megelőzően roma kérdésben érintett szakemberek vettek részt annak a tanulmánynak a bemutatóján, amelyet az ERSTE Alapítvány megbízásából az ausztriai GOAL szervezet készített az őrkői romák helyzetéről és arról, milyen hatással vannak a Komensky Alapból finanszírozott projektek a közösségre.
Ezt követően a szakemberek a tanulmány javaslatai alapján műhelymunkán vettek részt, amelyen megfogalmazták többek között, hol milyen előrelépés történt az elmúlt időszakban és milyen területeken van még szükség nagyobb, hathatósabb összefogásra.

A tanulmányról röviden
Roma projekt Sepsiszentgyörgyün
A projekt célja, hogy megelőzze vagy legalábbis mérsékelje a roma diákok körében tapasztalható nagyfokú iskolaelhagyást. Ennek érdekében igyekezünk biztosítani a roma gyerekek számára az oktatáshoz való reális esélyt – iskolai teljesítményük és részvételük motivációjának az erősítésével.

A projekt legfontosabb célkitűzései:
Népszerűsíteni a roma diákok integrációját a mindennapi iskolai életbe az oktatási esélyek javításával, ráérősítve az iskolai teljesítményre és motivációra
  Lehetővé tenni a roma fiatalok számára, hogy elsajátítsák azokat a készségeket, képességeket és éljenek azokkal a lehetőségekkel, melyek a felelősségteljes, kiegyensúlyozott egészséges élethez szükségesek.

A hatástanulmány eredményei
  • A Néri Szent Fülöp Iskolával kapcsolatos eredmények: Az iskola kiemelten pozitív hatását a helyi kontextusban kell értékelni: csak nagyon kevés gyerek fejezi be az iskolát, megszerezve a személyiségfejlődésükhöz szükséges készségeket. Így az őrkői közösségre kifejtett hatása minőség szempontjából nagyon jó, de számbelileg korlátozott. Jelenleg 420 tanuló van beiratkozva a Néri Szent Fülöp Iskolába. A közösséget különösképpen segítené a jobb infrastruktúra, főleg egy második épület, ahol sport- és közösségi tevékenységeket lehetne szervezni.
  • Az Őrkő negyedi közösségre vonatkozó eredmények: A közösség helyzete különösképpen problémás, mivelhogy súlyos infrastrukturális nehézségekkel küszködnek. A örkői családok napi gondjai az alapvető szükségletekhez kötődnek: folyóvízhez való hozzáférés, az egészségügyi szolgáltatások hiánya, a háztáji problémák vagy a szervezett hulladék szállítás.
  • A projektről általában: Ami az eddigi – akár román, akár nemzetközi – támogatási politikákat és programokat illeti, a legtöbbjüket a külsőleg észlelt tünetekre irányították, így sok energiát és pénzt összpontosítottak folyamatokra, képesítésekre cselekvések, viselkedése megváltoztatása érdekében.
A társadalmi csoportok különböző értékrendekkel, hagyományokkal rendelkeznek, és a fejlődés különböző fázisaival szembesülnek, ez a tény pedig megnehezíti a változást. A Néri Szent Fülöp Iskola és az Őrkő negyedi közösség támogatását a jövőben az érintett emberek értékrendjére kell építeni.
Szükséges egy jobb együttműködés az érintett felek között: a hatóságok, a helyi közösség, a helyi iskola, a roma és a szentgyörgyi közösség között.