Tapasztalatcsere – lelkigyakorlat

Tapasztalatcserére gyűltek össze a székelyudvarhelyi Szent Pió Lelkigyakorlatos Házban a Boldogabb családokért iskolai programban résztvevő  önkéntesek.

Együttlétük legfőbb célkitűzései az új ismeretek szerzése, a töltekezés, egymás lelkesítése, a munkájuk során szerzett tapasztalatok megosztása, új ötletek gyűjtése, valamint a szolgálatuk során felmerülő kérdések megválaszolása volt.

Szombat délelőtt Simó Irma klinikai pszichológus és mentálhigiénés szakember osztotta meg a jelenlevőkkel a serdülőkkel való konfliktuskezelés kapcsán gondolatait és személyes  tapasztalatait. Ezt követően a résztvevőknek lehetőségük nyílt arra, hogy az elhangzott információkat  mintegy összevessék a személyes életükkel, megvizsgálva azt, hogy a mindennapjaikban milyen konfliktuskezelési stratégiákat alkalmaznak.

Délután a fiatalokkal való együttlét során átélt örömök, kudarcok megosztása és az osztályfőnöki órák keretében végzett szolgálat során felmerülő kérdések megválaszolása következett. A meghitt, családias hangulatú együttlét szentmisével zárult, amelynek keretében a programban résztvevő önkéntesek hálát adtak Istennek mindazért, amit cselekedett a gyerekek életében, és áldását kérték a továbbiakra.

A szombati találkozás számomra úgy szakmai, mint közösségi és hivatás szintjén is hasznos volt. A találkozón jó volt megtapasztalni, hogy mindannyian a magunk ütemében, lehetőségeinkhez mérten egy célért dolgozunk és értjük egymás vívódásait, nehézségeit. A felmerült kérdésekről való közös gondolkodás és a pozitív tapasztalatok megosztása még inkább erősítette az együvé tartozásunkat és bíztatásként hatott mindannyiunk számára, hogy az elkezdett szolgálat hasznos, hiánypótló és mindenképpen folytatnunk kell a munkát a nehézségek ellenére is, hiszen az elvetett magban van az új élet csírája. A mi feladatunk az, hogy hintsük a magot és még akkor is, ha saját munkánkkal nem vagyunk megelégedve, tegyük a dolgunkat és kérjük az aratás Urát, hogy adjon bőséges termést.     A hétvége mindenképpen megerősítés volt ebben, reménnyel töltött el a jövőre nézve, és lelkesített, hogy folytassam a megkezdett szolgálatot valamint, hogy újabb munkatársakat hívjak meg az Úr szőlőjébe erre a munkára. Köszönöm, hogy együtt lehettünk, egymást gazdagítottuk, bátorítottuk és elfogadtuk. Pénzes Szabi, Sepsiszentgyörgy (önkéntes)

„Jó olyan helyen lenni, ahol nem kell magyarázkodni, érvelni értékeink mellett, mert mindenki érti és éli azokat”- így fogalmazott sepsiszentgyörgyi társunk a találkozó végén. Mindannyian éreztük, hogy jó együtt lenni, megerősödni, gazdagodni egymás által, megosztani tapasztalatokat, örömöket, nehézségeket egyaránt. Már a bevezető körnél éreztük, olyan 14 emberrel vagyunk együtt, akiket őszintén érdekel, hogy vagyunk, kik vagyunk, mi foglalkoztat éppen, akik egymás kedvéért készek részt venni játékban, ugrálásban, „szembekötősdiben” és jutalomképpen örülni ezek gyümölcseinek. Akik készek teljes nyitottsággal fogadni vendégünk, Simó Irma konfliktusokról, serdülőkről készített előadását, annak vonalán továbbgondolni  saját munkájukat, mindennapi életüket.
Mi először voltuk ebben a körben jelen, de teljes bizalmat és nyitottságot éreztünk, ami nagy öröm volt számunkra. Úgy gondolom, sikerült a szervezőknek egy hatékony, keresztényekhez méltó találkozót rendezni, amiért még egyszer köszönetet mondunk. Ványolós Orsolya és András, Csíkszereda (önkéntesek)

Felismertem és házi feladatként hoztam magammal néhány jó tanácsot. Világossá vált mindannyiunk számára, hogy egészen az alapokig, a család közösségig kell visszanyúlnunk ahhoz, hogy a gyermekek és a fiatalok nevelését hatékonyabban segítsük. Megosztottuk egymással, hogy saját munkánk során hogyan segíthetünk a gyerekeknek, fiataloknak.
A hangulatos, dallamos játékok mindannyiunk tetszését elnyerték, mosolyt csaltak arcunkra, színesebbe tették az eseménydús napot. Az elfogadás, az elismerés, a megértés, a tisztelet, amit tapasztaltunk bátorítást adott nekünk.
Együtt töltött óráink hamar elrepültek, hálát adtunk Istennek ezért a felejthetetlen napért, majd egy kicsit fáradtan, de újult erővel, sok élménnyel gazdagodva, hálával és örömmel a szívemben zártam a napot. Barbócz Mónika, Kézdivásárhely (önkéntes)