Test és lélek egysége a segítésben – Konferencia

A test és lélek kapcsolata az egyik legősibb filozófiai téma, nincs egy olyan egységes gondolkodási rendszer az emberiség történetében, amely ne hangsúlyozta volna fontosságát. A jelen orvosi és társadalomtudományi kutatások eredményei a testi és lelki funkciók szoros kapcsolatát igazolják, a média, a kereskedelem, a megelőzésre nevelő és a gyógyító szakterületek megegyeznek abban, hogy egyik nélkül a másik nem létezik. A konferencia holisztikus szemlélettel közelíti meg a témát, kitér a bio-pszicho-szociális és kulturális tényezők elemzésére valamint gyakorlati prevenciós, intervenciós és gyógyító megoldásokat mutat be a műhelymunkák széles kínálatában. Meghívott előadók között vannak: dr. Komlósi Piroska (Magyarország), dr. Péley Bernadette (Magyarország), Kozma-Vízkeleti Dániel (Magyarország), dr. Harmatta János (Magyarország), dr. Gabos Grecu József (Románia), dr. Szabó Mónika (Románia), dr. Szvatkó Anna (Magyarország), Czire Szabolcs PhD (Románia), Varró Éva (Románia).

Ajánlott témakörök:

• a test és a lélek meghatározása, egymáshoz való viszonya különböző kultúrákban és korokban,

• a test és a lélek különválasztásának buktatói a segítő szakmában,

• a testtudatosság és a lelki élet összefüggései,

• pszichoszomatika,

• korunk egészségszemlélete a segítő szakmában és a médiában,

• test- és lélektisztító rítusok, rituálék korábban és napjainkban,

• a különböző területen dolgozó szakemberek együttműködési lehetőségei a holisztikus szemlélet érvényesülése érdekében.