Több mint stratégiai partner

Hargita Megye Tanácsától kapott támogatás nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy az idős, beteg embereket otthonukban ápolhassuk. Ezáltal költséghatékonyabban jutnak a szocio-medikális szolgáltatásokhoz, szemben egy kórházi vagy öregotthoni ellátással.


A Gyulafehérvári Caritas Otthoni Gondozás programját Hargita Megye Tanácsa 380.000 lejjel támogatta. A támogatási szerződést június végén írták alá a Szociális és Gyermekjogvédelmi Igazgatósággal, így öt hónap jutott a pénz elköltésére. Hogy a Caritas el tudja juttatni minőségi szolgáltatásait 65 településre, ezen időszakra 1.805.054 lejre volt szüksége. Ennek az összegnek a 21%-át fedezte a megyei tanácstól kapott támogatás. A 157 Caritas alkalmazott 3.973 idős beteg otthonában összesen 503.160 szolgáltatást végzett. A szolgáltatások mellett fontosnak tartottuk, hogy a beteggel, hozzátartozójával együttműködve kölcsönös tapasztalatok megosztásával történjen a munka, az emberi méltóság tiszteletben tartását előtérbe helyezve. Az ápolók az öt hónap alatt 63.115 szakápolást, 250.130 alapápolást, 53.280 mozgatást és rehabilitációt, valamint 42.875 háztartási segítséget nyújtottak.

Vannak betegeink, akiket évek óta gondozunk, tudják a napot, órát, mikor kell érkezzünk, várják, hogy mikor áll meg a Caritas-os autó a kapuban. Mások pedig nehéz műtét után, korházból hazakerülve kérik a Caritas beteggondozóinak a segítségét. A megyei tanácson kívül így még szoros kapcsolatban vagyunk kórházakkal, családorvosokkal, plébániákkal, önkormányzatokkal és bárkivel, aki idős beteggel kerül kapcsolatba. Hargita megye területén nyolc ápolási csapatba (Alcsík, Felcsík, Gyergyószentmiklós, Maroshévíz, Székelyudvarhely, Szentegyháza, Székelykeresztúr, Parajd) szerveződve végezzük az ápolási munkákat, valamint 3 mozgáskompetencia központot működtetünk (Csíkszereda, Gyergyószentmiklós, Székelyudvarhely), ahol az idősek a kinaesthetics alapelveit megismerve saját mozgáskompetenciájukat fejleszthetik az által, hogy régi rossz berögzült mozgásmintáikat megtanulják az új szemlélettel átformálni.  Egy éve, hogy sikerült elindítanunk a Romániában úttörőnek számító szolgáltatásunkat, az idősek távfelügyeletét amelynek segítségével egy gombnyomásra kérhetnek segítséget a betegeink egy telefonon keresztül. Ezen kívül folyamatosan lehetőség van a betegközvetítő szolgálat igénybe vételére, ahol olyan betegeknek segítünk eljutni szakorvosokhoz , ahol ez nehézséget okoz.

Hargita Megye Tanácsától kapott támogatás is nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy az idős, beteg embereket otthonukban ápolhassuk, ez által költséghatékonyabban jutnak a szocio-medikális szolgáltatásokhoz, szemben egy kórházi vagy öregotthoni ellátással. Ezt nagyon fontosnak tartjuk és ennek érdekében alapvető feladatunk, hogy mozgáskorlátozott vagy mozgásképtelen, ágyban fekvő, alapvető szükségleteit ellátni nem tudó emberek életvitelét javítsuk, egészségi állapotukat helyreállítsuk. Egyedül képtelenek lennénk erre a munkára, ezért célul tűztük ki azt is, hogy közösségeink felelősségérzetét fejlesszük, a hozzátartozók, szomszédok és önkéntesek segítőkészségét támogassuk és bevonjuk. Ennek nagyon pozitív intézményes példája a megyei önkormányzattal folytatott partnerség.