Történelmi ismeretbővítés a nyári iskolában

Nyári iskola, Korond, 2020

2020. augusztus 24–28. között került megrendezésre a korondi Nappali Foglalkoztató Központ keretén belül a Nyári Iskola című történelmi tematikájú rendezvénysorozat. A foglalkozások hétfőtől péntekig naponta 9-től 14 óráig tartottak, és nyári tábor formájában zajló tevékenységsorozatként voltak megszervezve. Ebben a program fő támogatója a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány volt. A célcsoport a 6-12 éves korosztályba tartozó gyerekek voltak. A foglalkozások nemcsak a nappali központunkba járó hátrányos helyzetű gyerekek számára voltak elérhetőek, hanem kiterjesztettük a közösségben élő és az adott korosztályba tartozó gyerekek számára is. A tábor fő célja a gyerekek általános ismereteinek fejlesztése, a saját és a közvetlen környezetükben élő embertársaik kultúrájának jobb megismerése, a különböző játéktevékenységek által a csoportkohézió, az együttműködési készség fejlesztése, valamint a tolerancia elősegítése volt. Az első négy nap folyamán különböző témákkal foglalkoztunk, míg az ötödik nap a foglalkozásokon résztvevő gyerekek egy jutalomkirándulásban részesültek, melynek helyszínei a Bözödi-tó és a kőrispataki Szalmakalap Múzeum voltak.

Az első nap magyar napot tartottunk, magyarságtörténettel foglalkoztunk. A gyerekeknek lehetőségük adódott megismerni a csodaszarvas-legendát, és ezáltal betekintést nyerhettek a magyarok őseinek életébe. Beszéltünk a hunok királyáról, Attiláról, akit Isten ostorának is neveztek, a honfoglaló Árpád fejedelemről, de szó került az első magyar királyról, István királyról is, valamint Mátyás, az igazságos király nevét is említettük. A gyerekeket nagyon lekötötte a történet, a csodaszarvas történetét kisfilmen is megnézték. Egy kis tízórai szünet után különböző szórakoztató feladatok segítségével átismételtük az aznap hallottakat, tanultakat. Ezután kézimunka-tevékenység következett, mindenki elkészítette a saját csodaszarvasát. A napot szabadon választott fejlesztő játéksorozattal folytattuk, majd sor került a közös ebéd elfogyasztására is. A nap végén értékeltük a legeredményesebben dolgozó gyerekeket és rögzítettük a kapott információkat.

Második nap romanapot tartottunk, egy kis romatörténettel folytattuk tevékenységeinket. A gyerekek megtudták, hogy honnan származnak a romák, milyen jelképeik vannak. Beszéltünk a roma napról, meghallgatuk a roma hímnuszt, megismerkedtünk a roma zászlóval, megbeszéltük, hogy mit is jelképeznek a zászlón található színek és motívumok. Emelett szó esett a hagyományos cigány foglalkozásokról, ételekről, süteményről is. A gyerekek megnézhették a Doja, a cigánytündér című cigánymesét, amely nagyon jól tükrözte a cigányok vándor életmódját. Az első naphoz hasonlóan most is voltak a témához kapcsolódó feladatok, játéktevékenységek. Kézimunkaként minden gyerek elkészítette a saját roma zászlóját. A napot a közös ebéddel és a díjazással zártuk.

Harmadik nap picit megismerkedtünk az országgal, amelyben élünk. Beszéltünk Románia elhelyezkedéséről, domborzatáról, vizeiről, történelmi tartományairól, megyéiről, elnökéről, zászlójáról, pénzneméről, népességéről, vallásáról, a székelységről, turisztikai látványosságairól, a hagyományos székely szokásokról, ételekről, italokról. A feladatsorozat és kézimunka-tevékenység után szintén sor került a szabadon választott játéktevékenységekre, az ebédre és a legszorgalmasabbak díjazására.

A negyedik nap témája Korond volt. Beszéltünk a község elhelyezkedéséről, helytörténetéről, hagyományos tevékenységekről, a látnivalókról, népességről stb. A gyerekek megismerkedhettek a Likaskő és a Hargita legendájával. Szintén voltak feladatok, kézimunka-foglalkozásként a község címerének elkészítése, valamint játéktevékenységek is.

A foglalkozássorozatok csúcspontját az ötödik nap jelentette, ugyanis ekkor került sor a várva várt kirándulásra. Szintén kicsit történelmi témával folytattuk, ugyanis meglátogattuk a Bözödi-tavat. A gyerekek számára hatalmas élmény volt a tónak a látványa, életükben nem láttak még ekkora vizet. Ugyanakkor beszéltünk a tó létrejöttének történetéről is. Egy kis falatozás után a következő állomásunk a Szalmakalap Múzeum volt. Itt is bőven akadt miben gyönyörködni. A közös lángos elfogyasztása után elindultunk hazafelé. A gyerekek nagyon jól érezték magukat, maradandó élményekkel és emlékekkel térhettek haza.

A táborban naponta 17-18 gyerek fordult meg, a koronavírus-járványra való tekintettel a tevékenységeink nagy része az iskola udvarán zajlott, két csoportban, hogy betarthassuk az előírt egészségügyi szabályokat. A rendezvénysorozatra nem volt lehetőségünk nagyobb körben toborozni, mivel a jelenlegi helyzet miatt a résztvevők száma korlátozott volt. Emellett a nyári időszakban a gyerekek általában dolgozni járnak, mégis elmondható, hogy viszonylag szép számban megjelentek mind az öt nap. A gyerekek naponta meleg ebédet kaptak.

E pár nap folyamán lehetőség adódott arra, hogy a gyerekek együtt tanulhassanak, dolgozhassanak, közösen együtt gondolkodhassanak, alkothassanak és ezáltal új dolgokat tapasztalhassanak meg.

Támogatók: