Történelmi váraink nyomában

Kirándultak a marosvásárhelyi szépkorúak. A Teréz Anya Nappali Foglalkoztató Központ szervezésében június 14-én reggel, több mint ötvenen indultunk útra, hogy együtt emlékezzünk régmúlt idők eseményeire, vidámsággal és tartalommal színezve így e napot.

Nagyenyeden a buszból kitekintve láthattuk a nagyhírű kollégiumot, amelyet 1622-ben Bethlen Gábor alapított. Innen indult Kőrösi Csoma Sándor ázsiai útjára és itt kezdődött el számunkra is a népdalokkal sűrűn aláfestett történelmi felfedező túránk.

Megtekintettük a romos állapotban lévő dévai várat, amely feltehetően a XIII. század elején épült egy 250 m magas sziklára és melyet a tatárjárás után IV. Béla építtetett újjá. Itt raboskodott Dobó István, az egri hős, valamint a vár kerek bástyájában töltötte élete utolsó napjait Dávid Ferenc, az unitárius egyház alapítója. A vár számos birtokosa közül a legjelentősebbek: Hunyadi János, Szapolyai János, Bocskai István és Bethlen Gábor voltak. 1849. augusztusában itt tette le a fegyvert Bem apó. A városi hatóságok imitt-amott némely falmaradványt megerősítettek a helybeli kőművesek hozzájárulásával, ám a dévai vár, Erdély egyik legmegragadóbb erődítményrendszerének korhű restaurációja még várat magára.

Következő állomásunk Vajdahunyad váránál, középkori építészetünk egyik remekművénél volt. A vár a XV. században épült és a XVII. században alakították át. A város szürke tömegéből hirtelen kimagasló filigrán architektúrájú épület örömöt és csodálatot varázsolt látogatói arcára. A benne lezajlott események kavalkádját egy humoros, bőbeszédű idegenvezető ismertette. A műemléket nemcsak a Hunyadiak, hanem erdélyi fejedelmek és szomorú sorsú családok birtoklása töltött meg tartalommal.

Gyulafehérvárra érkezve a vár falain belül előszeretettel kapaszkodtak bele a fáradtlábú nénik az életnagyságú katonát ábrázoló szoborba. Testi lankadtságunk enyhítésére és lelki felüdülésünkre a Szent Mihály székesegyház hűvös levegője szolgált.
A tatárdúlás után  ma is látható három hajós bazilika a XI. századi kőtemplom alapjainak felhasználásával épült. A székesegyházban temettek el számos nagy magyart, Hunyadi Jánost, Hunyadi Lászlót, János Zsigmondot, Izabella királynét, Bocskai Istvánt stb. A vár falain belül láthattuk a  római katolikus püspöki palotát is, amely egykor a fejedelmek háza volt.

Hazafelé vezető utunkon sokáig előttünk tündökölt egy csodaszép szivárvány, mintegy tükrözve és összegezve e júniusi nap hangulatát. Köszönjük minden nyíltszívű, jó kedélyű résztvevőnek a tartalmas együttlétet.

(Ceu Csilla)