Ugye visszajösztök jövőre is?

Alig 3 és majdnem 60 éves deményházi lakos is bekapcsolódott a Gyulafehérvári Caritas Családsegítő Szolgálatának egésznapos vakációs programjába

Az idei nyári karaván kilencedik felvonásaként a felső-nyárádmenti kis településre érkező, Csodás falum kalandjaiban 31 személy vett részt óvodásoktól serdülőkön át nagyszülőkig.
23 gyerek és fiatal már a reggeli megnyitó keretében figyelemmel követte Deményháza zászlajának felhúzását, valamint a Caritas jelképeinek kifüggesztését a kultúrházzal átellenben, míg nagyobb testvéreiket, szüleiket vagy nagyszüleiket a tábortűz, valamint a tavaly közösen eltöltött kellemes este emléke is csalogatta.
Napközben megtanultuk és sokat gyakoroltuk az idei karaván himnuszát (amelyet immár 200 Maros megyei gyerek ismer), sokan azonban a tavalyi, sőt a tavalyelőtti indulókra is emlékeztek.
Az egy évvel ezelőtti legkedvesebb játékokat is felelevenítettük, valamint új játékok révén fedeztük fel az egymásra figyelés, a délutáni kalandok által pedig a másoknak nyújtott segítség fontosságát. Játszottunk franciául, lehettünk postások, rendőrök vagy rablók, de akár szamurájok is. Közösen összefoglaltuk Moga Anna tanító segítségével Deményháza nevezetességeit, majd őseink példáját követve mi magunk is igyekeztünk maradandót létrehozni.
Segítettünk ismerőseinknek ellátni állataikat, megetettük Mari néni malacát és János bácsi tyúkjait, de a baromfiudvarban garázdálkodó rókáknak is hadat üzentünk. Vizet szállítottunk varázsparipákon a nélkülöző szomszéd falunak, saját környezetünket pedig együtt szépítettük a közösen elültetett fenyőcsemetékkel és virággal. Volt tehát mesélni- vagy dicsekednivaló egy hosszú nap után a tábortűz fénye mellett a felnőtteknek, szóban és a kivetített képek segítségével. A tábortűz körüli játékoknak pedig immár Rózsa Gáspár plébános sem tudott ellenállni, a tisztelendő is megtanulta például a laboda tánclépéseket.
A sötétségben csillogó gyerekszemek üzenetét a helyi szervezés nagy részét felvállaló tanító néni közvetítette: elmondása szerint a tavalyi Föld körüli utazás annyira mély nyomokat hagyott a résztvevők lelkében, hogy a szervező családsegítős szociális munkások, szociálpedagógusok és gyógypedagógusok szívesen megígérték, minden évben belefoglalják a karavános útvonalba Deményházát is.
A sok gyerek számára egyedüli nyaralást jelentő programot támogatta Nyárádremete önkormányzata, a deményházi római katolikus plébánia, a nyárádremetei Dr. Nyulas Ferenc Általános Iskola (Lengyel László igazgató és Incze Magdolna aligazgatónő), Moga Anna és Kovács Margit pedagógusok, továbbá a szovátai Corvinartcom KFT és a Marosszéki Közbirtokosság. (Szabó Attila)