Új európai trendek az időskorúak fejlesztésében – Módszertani kézikönyv

A kiadvány a szeniorok fizikai, mentális és kognitív fejlesztését, illetve társadalmi bevonását célzó módszertani anyagokat tartalmaz. Az egyes módszereket a „New European Trends in Senior Development (2019-1HU01-KA204-061246 számú) Erasmus+ Stratégiai Partnerségi projekt keretében osztották meg egymással a partnerség tagjai: az erdélyi Gyulafehérvári Caritas – Szociomedikális Ágazata, az osztrák Katholisches Bildungswerk Kärnten, a német Katholische Erwachsenenbildung München und Freising, valamint a projekt koordinátorszervezete, a hazai Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Egyesület (KIFE). A projekt célja nemcsak az volt, hogy a partnerek tanulási tevékenységek révén megosszák egymással jó gyakorlataikat, hanem a tapasztalatokra építve egy közös, innovatív képzési anyagot dolgozzanak ki. Ennek eredményeként született ez a módszertani gyűjtemény.

Partnereinkkel közösen azért készítettük el ezt az anyagot, mert hiszünk a leírt módszerek hasznosságában és sikerében, és az évek alatt összegyűjtött tapasztalataink is azt mutatják, hogy érdemes foglalkozni a mentális és lelki jóllétünkkel, az agy állandó tréningjével és a fizikai állapotunk karbantartásával időskorban. A program jól illeszkedik a partnerség szervezeteinek küldetéséhez, hiszen mindannyian az egész életen át tartó tanulás eszméjét valljuk, hogy bármely korcsoportban, földrajzi helyen vagy élethelyzetben szükség van tanulási folyamatokra.

Azoknak állítottuk össze az anyagot, akik idősekkel foglalkoznak, vagy szeretnének foglalkozni, és nyitottak új módszertani lehetőségek megismerésére, és akik szintén hisznek abban, hogy testük, gondolkodásuk állandó használata, mozgásban tartása, a kreativitás megélése vagy a generációk közötti találkozások hozzájárulnak a mentális, szellemi és fizikai egészség megőrzéséhez.

A módszertani gyűjtemény fejezetekből áll, melyek felépítése azonos struktúrát követ. Az egyes fejezetek egy általános bevezetőt tartalmaznak az adott módszerrel, annak elméleti és módszertani hátterével kapcsolatban. A bevezetőt az adott módszer tréningprogramja követi, amelyben a legfontosabb képzési sajátosságok (képzési célok, modulok, óraszám, feltételek, stb.) leírása található. Ezután a napi szintekre lebontott tematika következik, amely az egyes napok tartalmi és módszertani felépítésére nyújt áttekinthető formában lehetőséget. A tematikát a tréning részletes leírását tartalmazó óratervek követik, amelyekben az egyes modulok tartalmi és módszertani kifejtése, a szükséges eszközök felsorolása, valamint – ahol indokolt – a további változatok, források, hivatkozások találhatóak.

Partnereinkkel együtt bízunk abban, hogy kiadványunk alkalmas eszköze lehet az idősekkel foglalkozó szakemberek és segítők számára, hogy munkájukat, tevékenységüket színesebbé tegye, módszereivel segítse, a lehetőségeinek tárházát bővítse, és motivációját növelje vagy megújítsa. Mindezzel közvetve szeretnénk hozzájárulni ahhoz is, hogy az idősebb generáció szellemi, mentális és fizikai egészségének megőrzésének tekintetében tudatosabbá váljon.

Dr. Szücs Márta Zita
projekt koordinátor
Katolikus Ijúsági és Felnőttképzési Hálózat (Magyarország)

A módszertani kézikönyv letölthető itt.