Új központok, új lehetőségek a legrászorultabbaknak

Bővültek a csíkkarcfalvi és fiatfalvi otthoni gondozói központok szolgáltatásai

Március 28-án megnyitották a csíkkarcfalvi otthoni gondozói központ keretében működő társadalmi beilleszkedést támogató központot, amely kibővíti az otthoni gondozói központ eddigi szolgáltatásait. A bővítés a Gyulafehérvári Caritas és a Jászvasári Caritas közös európai pályázatának az egyik eredménye. A pályázat célja Románia északkeleti és központi régiójának 7 településén élő hátrányos helyzetű csoportok társadalmi beilleszkedésének az elősegítése, Ennek érdekében összesen hat központot hoznak létre, amelyek a beilleszkedést segítik elő: Csíkkarcfalva (Hargita megye), Fiatfalva (Hargita megye), Săbăoani (Neamt megye), Onești (Bákó megye), Huși (Vaslui megye), Suceava (Suceava megye).
A projekt keretében olyan emberek vehetnek részt idősgondozói és gyermekgondozói képzéseken, akik munkanélküliek, valamilyen okból a társadalom peremére szorultak, vagy valamelyik hozzátartozójukat gondozzák, de a megfelelő szakképesítés nélkül. A képzéseket a Gyulafehérvari Caritas szakemberei tartják, de a pályázat magába foglal alkalmazási lehetőséget is az adott szakterületen. A megnyitón felszólaló Gábor Tibor, Csíkkarcfalva polgármester biztosította a jelenlévőket, hogy mivel elégedettek a Caritas munkájával, különös figyelmet szentelnek arra, hogy ezekre a szolgáltatásokra mindig biztosítani tudják a szükséges anyagi hátteret.
Másnap, március 29-én újabb központavatóra került sor, ezúttal a két Caritas-szervezet munkatársai a székelykeresztúri Fiatfalvára utaztak, hogy a nagyszámú érdeklődőnek elmondhassák: a helyi önkormányzatnak köszönhetően új székhelyre költözhettek a Caritas helyi programjai. Az ünnepi hangulatot csak emelte az európai projekt célkitűzéseinek az ismertetése, amiből kiderült, hogy Fiatfalva hátrányos helyzetű lakosainak is lehetősége lesz idős-és gyerekgondozó képzéseken részt venni, így több családnak is lehetősége nyílik élhetőbb környezetbe kerülni. A bemutató végén Kovács Péter plébános áldotta meg az új otthont, jó munkát kívánva a Caritas munkatársaknak. Az ünnepségen jelen voltak a környék polgármesterei, szociális irodák munkatársai az önkormányzatoktól, családorvosok és számos érdeklődő.
A “Társadalmi beilleszkedési hálózat a munkaerőpiacon”című európai startégiai projekt bemutatása nagy sikernek örvendett mindkét településen, hisz eredményeként mindkét településen egy-egy új alkalmazásra nyílik lehetőség, a képzések pedig kizárólag olyan személyekhez szólnak majd, akik szociális és szakmai életét valamilyen betegség korlátozza, mozgássérültek, csonka családok, nők vagy gyermekvédelmi központokból kikerült fiatalok. (Kelemen Eleonóra)