Ünnep a Hidegvölgyben

A marosvásárhelyi római katolikus roma közösségben kilenc gyermek vehette magához első alkalommal az Oltáriszentséget.

A Hidegvölgyben nagyszámú katolikus közösség él, saját kápolnájuk is van. Boldog Ceferino El Pelé spanyolországi roma lókereskedő tiszteletére szentelt kápolna régen önállóan, egy erre a célra kialakított házban működött. Ezt három éve több, rosszabb állapotban lévő házzal lebontották és helyettük a város tömbházlakásokat építtetett. Egy ilyen, új lakrészben kapott helyet a kápolna és egy másikban a közösségi és foglalkoztató terem.

Kurkuly Elek volt ennek a helynek a gondnoka és karizmatikus harcosa. Volt csak, mert januárban betegsége miatt 54 éves korában elhunyt, ezzel igazi vesztesség érte a közösséget. Ő szoros kapcsolatot ápolt a sepsiszentgyörgyi Teréz Anya nővéreivel, akik nem hagyták el a közösséget és idén is eljöttek misszióba, hittanórákat tartani, felkészíteni a gyermekeket az elsőáldozásra. A kövesdombi Szent Miklós templom plébánosa, György Tibor és Bakó Béla OFM Pál atya jelenlétében – akik számára nem közömbös az itteni hívek lelkipásztorkodása és támogatása – kedden, május 28-án megtartották a közösség búcsús ünnepét és ennek keretében kilenc gyermek vehette magához első alkalommal az Oltáriszentséget.

Az ünneplőbe öltözött gyermekek szép énekekkel készülve tették szebbé az emlékezetes eseményt. Többen részt vettünk a közösség ünnepén, így Palcău Augustin marosjárai plébános is, aki vállalta, hogy besegít és szombatonként szentmisét fog tartani a hidegvölgyieknek, Kurkuly Elek családja meg folytatja azt a munkát, amit édesapjuk annyi éven át áldozatosan felvállalt.

(Molnár József)