Vágytérképet alkottak

Az R-Home (Roma: Housing, Opportunities, Mobilisation and Empowerment) projekt tevékenységei a romák életkörülményeivel és lakhatási politikájával kapcsolatos ismeretek bővítését célozzák elméleti szempontból, de meghallgatva a romák tapasztalatait és véleményét is. Öt alkalommal került sor találkozókra roma közösségek tagjaival – összesen 63 résztvevővel – február 21 és március 11 között, ahol Szász Zsuzsanna és Hompoth Hanna-Erika által moderált csoporttevékenységek, beszélgetések valósultak meg.

Velük találkoztak

A találkozó első helyszínén, Csíksomlyón, a 33. szám alatti romatelep női tagjai vettek részt. Következett az őrkői majd a marosszentgyörgyi roma közösségekkel való beszélgetés. A negyedik találkozónak a csíkszeredai Erőss Zsolt Aréna adott otthont, ahol egy meghívott is társult a tevékenységhez Opra Zsófia-Szende személyében, a Kovászna Megyei Vöröskereszt munkatársa, önkéntes koordinátor és szociológus. A találkozók sorozata Csíksomlyón zárult, visszatérve az első helyszínre, többnyire a közösség férfi tagjai részvételével.

Mire vágynak?

A találkozókon résztvevő roma közösségek tagjai megalkothatták saját vágytérképüket, elmondhatták mire büszkék és mire vágynak, milyen céljaik vannak. Emellett, minden helyszínen kivetítésre került egy kisfilm, amely az Arénában elszállásolt roma közösség mindennapjait mutatja be, egészen a tűzesettől. A tűzkárosult közösség helyzete pozitív eredményként került átbeszélésre, számos példával alátámasztva: felnőttek járnak iskolába a második esély programnak köszönhetően, hét felnőtt stabil munkahellyel rendelkezik és több személy számára cél egy munkahely elfoglalása családfenntartás céljából, a gyerekek aktívan részt vesznek az oktatásban, azon gyerekek, akik nem érték el az óvodás kort baba-mama foglalkozáson vesznek részt. Az őrkői és a marosszentgyörgyi közösség – a videó láttán – átértékelte saját életét, egy viszonyítási alap volt számukra a Somlyó utcai romák, valamint az Arénában elszállásolt romák lakhatási körülményei.

Biztos megélhetés, privát élet, külön ház, autó – ilyen, és ehhez hasonló vágyak hangzottak el Csíksomlyón és az Arénában. Érdekességképpen, a nők a saját ház fogalmának meglétét a családi békével, gyerekek felnevelésével társították, addig a férfiak az alapvető szükségletek előteremtésére fókuszáltak.

Őrkőn és Marosszentgyörgyön a vágytérképre az anyagi biztonság megteremtése került fel, a felnőttek aggodalmaskodnak a gyerekeik bizonytalan jövőjével kapcsolatban, arra vágynak, hogy a jövő nemzedéke ne tudja meg a nincstelenség érzését.

Mindannyian egy nagy közösség tagjai, akik egyre vágynak: előítéletektől mentes, nyugodt életre. Tisztában vannak azzal, hogy a vágyaik eléréséért cselekedniük és dolgozniuk kell.

R-Home projekt

Az R-Home projekt általános célja a romákat érintő hátrányos megkülönböztetés csökkentése, a romák társadalmi integrációjának támogatása, aktív részvételük elősegítése a társadalmi párbeszédben, valamint kapacitásépítés a roma és nem roma civil társadalom fejlesztése révén. A Gyulafehérvári Caritas 2019 október elejétől vesz részt egy nemzetközi partnerségben, amelynek célja a romák életkörülményeinek felmérése és az ezzel kapcsolatos fejlesztéspolitikai ajánlások kidolgozása. A lakhatás a projekt egyik kulcskérdéseként lett meghatározva, mivel a marginalizált területeken a nem megfelelő lakhatás súlyos problémákhoz vezet az élet számos területén, például az oktatásban, egészségügyben, munkalehetőségekben. Általában véve a rossz lakhatási körülmények negatív hatással vannak a romák társadalmi integrációjára.

A romák számára a projekt várható eredményei közé tartozik az információátadás a romákat érintő lakhatással kapcsolatos közpolitikáról, szakpolitikáról, az aktív polgársággal kapcsolatos tudatosság növelése, konfliktusok megelőzése, az együttműködés elősegítése. A nem roma célcsoport számára várható eredmények közé tartozik a roma integrációval kapcsolatos módszerek és ismeretek átadása, az előítéletek és a sztereotípiák leküzdése, hatékony válaszadás a roma problémákra, a közszféra, a szolgáltatások és az egyetemek közötti szinergiák és együttműködés erősítése.

György Mária Angéla

Kapcsolódó:

Romák hangja szerte a világból >>> BŐVEBBEN
Szemináriumok romák lakhatási lehetőségeiről >>> BŐVEBBEN
A projekt bemutatása >>> BŐVEBBEN
Otthon vagy otthontalanság? – Kiskonferencia romák lakhatási helyzetéről >>> BŐVEBBEN
Otthon vagy otthontalanság? >>> BŐVEBBEN