Végéhez ért a United Networks projekt

A United Networks – integrált kezdeményezés hátrányos helyzetű közösségek felzárkóztatásáért című projekt Maros, Hargita és Kovászna megyékben 21 hónap után 2017. január 31-én zárul.

Az Európai Gazdasági Térség 2009–2014-es időszakra vonatkozó támogatásából, a Romániai Szociális Fejlesztési Alap által adminisztrált RO10 – CORAI Program keretében finanszírozott projektet, melynek teljes értéke 1.756.996,00 lej, amelyből 175.699,60 lej önrész, a Gyulafehérvári Caritas partnerségben a Babeş-Bolyai Tudományegyetemmel, a Maros, Hargita és Kovászna Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóságaival valamint a Norvégiai Caritas-al 2015. májusában indította.

A projekt célja a szociális intézményi infrastruktúra fejlesztése a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi inklúziója érdekében, beleértve a roma közösségeket is, Maros, Hargita és Kovászna megyékben.

Legfőbb tevékenységek és eredmények 2015. május – 2016. április időszakban:

 • egy többdimenziós térkép készítése a Maros, Hargita és Kovászna megyei 20.000-nél kevesebb lakosú településekről (a térképezés elérhető román és angol nyelven);
 • a társadalmi inklúzióban érintett intézmények hálózatának fejlesztése egy regionális és 6 megyei (megyénként 2) hálózat beindítása és koordinálása révén;
 • 21 önkormányzat bevonása a projektbe képzés és romániai jó gyakorlatok/példák meglátogatásának megszervezése által;
 • 3 önkormányzat kapacitásának növelése a társadalmi inklúzió területén Maros, Hargita és Kovászna megyékben, különös hangsúlyt fektetve a gyerekek és fiatalok igényeire a közösségfejlesztési tevékenység révén. Ez magába foglalja a három település marginalizált közösségeiben végzett kutatást, a helyi fejlesztési stratégia és akcióterv kidolgozását, és egy integrált projekteket tartalmazó projektportfólió létrehozását, amely elősegíti a jövőben a rendelkezésre álló finanszírozási forrásokhoz való hozzáférést is. A többdimenziós térkép és az önkormányzatok nyitottsága, részvételi szándéka alapján a három kiválasztott önkormányzat Mezőpanit (Maros megye), Siménfalva (Hargita megye) és Ozsdola (Kovászna megye) lett.

Az Európai Gazdasági Térség (EGT) 2009-2014-es időszakra vonatkozó Finanszírozási Mechanizmus RO10 – CORAI Programjának PLUS lehetőségén keresztül a projektet sikerült meghosszabbítani, így 2016. május – 2017. január között folytatódhattak az elkezdett tevékenységek, ugyanakkor az újabb tevékenységeket sikerült megvalósítani:

 • a projektben részt vevő 21 önkormányzat gazdasági és szociális helyzetét bemutató tanulmány elkészítése;
 • szociális gazdaság témájú szeminárium szervezése a Norvégiai Caritas-al közreműködve;
 • tanácsadás és településre szabott segítség az egyes finanszírozási lehetőségek azonosításában és a fejlesztési projektekhez való hozzáférésben;
 • interetnikus nyári gyerekrendezvények szervezése a három kiválasztott településen (összefoglalók: Mezőpanit, Siménfalva, Ozsdola);
 • tapasztalatcsere a három település szociális intervenciójának elősegítése érdekében (összefoglalók: Mezőpanit, Siménfalva, Ozsdola);
 • interkulturális tematikus gyerekprogramok Mezőpanit községben;
 • tematikus családi napok szervezése Siménfalván;
 • felelősségre nevelő program fiataloknak Ozsdolán.

Az elkészült portfóliókat felhasználva lépéseket tettünk több projekt benyújtására. Mezőpanit község esetében ez a „Minőségi oktatás, biztos jövő – a befogadás támogatásának és a minőségi oktatáshoz való hozzáférés Mezőpanit községben kezdeményezés” című projekt benyújtása által valósult meg. A siménfalvi és ozsdolai kezdeményezésekből kiindulva, a megyei hálózatok együttműködése által megerősített intézményi kapcsolatok segítségével, egy 11 Hargita megyei települést magába foglaló, hátrányos helyzetű gyerekeknek szóló napközi központhálózat jött létre – beleértve Siménfalvát, valamint 12. ként a Kovászna megyei Ozsdolát is. Ezen nappali központok tevékenységét a FAER Alapítvány (a svájci HEKS és svájci kohéziós alapból finanszírozva), Hargita Megye Tanácsa, valamint a helyi önkormányzatok támogatják.