Vezetői szerepek és menedzsmentfunkciók az ápolásban

Ajánljuk:
Szakápolóknak, kórházi főasszisztenseknek.

A képzés struktúrája: 90 óra

A képzési program célja:
Az intézményi szintű ápolási vezetésben dolgozók számára emberközpontú vezetői és menedzselési ismeretek elsajátítása.
A képzés gyakorlati jellegű, amely segít a döntéshozó készségek fejlesztésében, a szervezésben és fontossági sorrendek felállításában, hatékony gazdálkodás kialakításában, valamint a konfliktuskezelési és kommunikációs készségek megalapozásában.

A képzési program oktatásának módszere:
Interaktív, lényege a saját élményen alapuló tapasztalatszerzés, az ebből nyerhető általánosítások, valamint az egyéni változtatási tervek, tanulságok megfogalmazása.
Előadás, egyéni, páros, csoportos gyakorlatok, kérdőívek, esetmegbeszélések módszereit alkalmazzuk, mindig az adott csoport igényeihez illesztve.

A képzés során érintett témák:
A vezetés és menedzsment alapfogalmainak átlátása.
Kommunikáció és konfliktuskezelés, személyközi kommunikáció.
Időmenedzsment, hatékony időbeosztás szervezése az osztályon.
Szervezeti struktúra átlátása, megfelelő alkalmazása.
Állományszervezés, együttműködés a meglévő munkatársakkal, új munkatársak kiválasztása, beavatása.
Költségvetés készítése.
A munkatársak lelki egészségének megőrzése, kiégés megelőzése.

Megjegyzések:
Jelentkezés feltétele: szakápolói végzettség.
A csoport indításához szükséges személyek száma: 15 fő.
A képzés kreditpontos szakmai továbbképzés.

Csoportindítás folyamatosan, a jelentkezők számának függvényében. További információ kérhető a regionális képzésszervezőktől:

Elérhetőség (hétköznaponként 8–16 óra között):

Gyergyószentmiklós
Csíki Cristina
Telefonszám: 0732 830 078
E-mail cím: cristina.csiki@caritas-ab.ro

Csíkszereda
Horváth Katalin
Telefonszám: 0732 830 034
E-mail cím: kato.horvath@caritas-ab.ro