Zarándokúton a petőfalvi gyerekek

Petőfalva egy aprócska háromszéki település, amely Kézdivásárhelytől 10 kilométerre délre, a Feketeügy bal partján fekszik, és közigazgatásilag Zabolához tartozik. A faluban kevés a lehetőség, az egyetlen üzlet is bezárt néhány éve, a település katolikus templomában pedig csak időnként tartanak szentmisét. A petőfalvi óvodában, iskolában összevont csoportban, illetve osztályban tanulnak a gyerekek, a legkisebbekkel Bende Katalin óvónő foglalkozik, a nagyobbakat Haan-Deák Anikó tanítónő oktatja. A Gyulafehérvári Caritas Zabolán és Petőfalván dolgozó munkatársai június 21-én az iskolásoknak szerveztek egész napos kirándulást a csíksomlyói kegytemplomhoz.

A Csíksomlyó felé vezető út első megállója Csíkszentimre volt, ahol a petőfalvi gyerekek részt vettek az Alcsíki Cigánypasztorációs Szolgálat által szervezett gyereknapon. A helyi kultúrház udvarán megtartott eseményen a háromszéki gyerkőcök összebarátkozhattak a csíkszentkirályi, a csíkszentsimoni, a csatószegi, a csíkszentmártoni és a csíkkozmási gyerekekkel. Az ismerkedési játékok után szabadtéri szentmisére is sor került, amit Kalányos Ottó az alcsíki cigánypasztorációs lelkész celebrált. Ezt követően a gyerekek különböző kézműves foglalkozásokon, vizeslufi-bajnokságon is részt vettek, majd az ebéd után a csoportos vetélkedőkre, különböző ügyességi játékokra tevődött át a hangsúly. A szervezők külön odafigyeltek arra is, hogy az alcsíki és petőfalvi gyerekeket vegyes csoportokba osszák be, ezzel is erősítve az újonnan kialakult kapcsolatokat és a csapatszellemet. A gyereknapi programban főszerepet játszott a cigány tánc is, mint a roma kultúra szerves része. Ennek fényében a csíkkozmási cigány tánccsoport ízelítőt adott tudásából, majd a csíkszentimrei kultúrház színpadán örömtánc következett, amihez szívesen csatlakozott minden gyermek.

Esemény- és élménydús órák után a gyerekek délután elköszöntek egymástól, a háromszékiek pedig folyatták útjukat Csíksomlyóra, ahol már várták őket a ferences testvérek. Itt Zoltán testvér (OFM) a csíksomlyói kegytemplom csendjében mesélt a Szűz Mária-szobor jelentőségéről és csodáiról, valamint ismertette a hely történetét, majd röviden beszélt az Assisi Szent Ferenc alapította ferences rendről. Ez után a gyerekek felmentek a Szűz Mária-szoborhoz, ahol imádkoztak, kérték a Szűzanya segítségét és közbenjárását az életükben. A Petőfalvára való hazaindulás előtt egy csoportkép készült a kegytemplom előtt, majd a kirándulók útközben még Nyergestetőn is megálltak, ahol megnézték az 1848–49-es forradalom és szabadságharcban elhunyt hősök emlékét jelző kopjafákat.

A petőfalvi gyerekek kirándulását Zabola Község Polgármesteri Hivatala, Kovászna Megye Tanácsa támogatta, továbbá köszönet illeti az Alcsíki Cigánypasztorációs Szolgálatot a gyereknapi programba való befogadásért, illetve a csíksomlyói ferences szerzeteseket a rögtönzött történelemóráért.

Péter Szabolcs, Tibodi Ferenc