Zenés foglalkozások fogyatékkal élőknek

A Gyulafehérvári Caritas Korai nevelő és fogyatékkal élőket támogató programja 2017 óta tart egyéni és kiscsoportos foglalkozásokat Székelyudvarhelyen, sérült gyerekeknek és fiataloknak. 2018 szeptemberében zenés foglalkozásokat indítottunk kiscsoportos formában, a zeneterápia módszereit használva hangsúlyt fektetünk a gyermekek érzelmi, kommunikációs, szociális és motorikus készségeinek fejlesztésére.

A foglakozások előre megtervezett program szerint zajlanak, ahol a gyerekeknek lehetőségük van különböző hangszerekkel megismerkedni, azokat kipróbálni, új énekeket és mondókákat tanulni, megélni a zenei önkifejezést. Örömmel tapasztaljuk, hogy a sérült gyermekek az énekléssel, hangszerjátékkal átélik a zenélés örömét úgy egyénileg, mint közösségi élményként is.

Ebben az évben 3 zenés kiscsoportot szerveztünk meg heti két csoportba a 3–7 éves gyermekek jönnek, akik a szüleikkel és nagyon gyakran az egészségesen fejlődő testvéreikkel közösen vesznek részt a foglalkozáson. A harmadik csoportba a 7 év feletti gyerekek/fiatalok járnak.

Az idei járványhelyzet miatt kihívást jelentett a tevékenységet megszervezni, megtartani úgy, hogy mindenki egészségi jóléte és biztonsága szem előtt legyen tartva.  A tavasz folyamán újraterveztük a csoportok működési formáját, a családokkal rendszeresen tartottuk a kapcsolatot telefonon, támogatva őket, valamint igyekeztünk online zenés foglalkozásokat szervezni.

Jelenleg a harmadik csoport résztvevőivel online találkozunk, amit a fiatalok hétről hétre nagyon várnak. Ez egy olyan biztos pont az életükben, ahol tudják, hogy találkozni fognak barátaikkal, közösen énekelhetnek, zenélhetnek, feltöltődhetnek. A két kiscsoportot csökkentett létszámmal, illetve egyéni formában újraszerveztük, így velük is együtt zenélünk hétről hétre.

A zenés foglalkozásokon használt eszköztárunkat Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatalának támogatása által bővítettük, a gyermekek boldogan próbálták ki az óceándob, esőbot és szintetizátor hangjait.

Köszönet Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatalának a támogatásért!

 

 

 

 

 

 

 

Zsombori Katalin, gyógypedagógus