Zöldségeskert projekt az idén is!

Saját háztáji kiskertjeik megművelésére buzdítjuk a csejdi családokat! Adva van közvetlen környezetünkben a lehetőség, hogy jobbá tegyük életünket, olcsón és egészségesen táplálkozzunk saját kertünkből.

A múlt évben 7, az idén már 15 család válaszolt igennel a Caritas “Hand in Hand” projektjének felhívására. A “Samu iskolájába” járó roma gyerekek szüleinek felkínáltuk azt a lehetőséget, hogy segítünk a ház körüli kiskertjük megművelésében ültető magokkal és szakember útbaigazításával, amennyiben ők is akarják. Örömünkre a legtöbb szülő igennel válaszolt.

Idén, a marosvásárhelyi Agrosem cégnek köszönhetően nyolc fajta magot és két fajta dughagymát kaptunk, amit szétosztottunk a családok között.

Idei újdonságunk a kertészeti képzés

Látva a múlt évi szép eredményeket és lelkesedést a kertészet iránt, idén kertészeti képzést tartottunk szervezetünk vidékfejlesztési részlegének segítségével, hogy felvilágosítást adjon a szülők számára. Célunk az volt, hogy a meglevő ismereteiket szakszerű képzés keretén belül gazdagítsák. Március 19-én a helyi tanítók jóvoltából a csejdi elemi iskolában tartottuk a képzést, ahol Ferencz Lehel kertészmérnök vidám, szenvedélyes és közvetlen stílusában interaktív elméleti képzést tartott. Már az elméleti képzés közben próbált a lehető leggyakorlatiasabb lenni, különféle szemléltető eszközöket, képeket, magvakat és szerszámokat mutatott be. Felhívta a figyelmet a gyakori hibákra, tanácsokat adott előnyös növénytársításokkal kapcsolatosan és természetesen válaszolt a feltett kérdésekre. Jó volt látni, hogy alapos szaktudása emberközeliséggel társul, gyors, pontos és érthető választ adott minden kérdésre.

Nagyon fontosnak tartotta elmondani azt is, hogy mindig természetes, egészséges és környezetbarát megoldásokat keressünk, mint például a különféle kémiai permetlevek helyett az áztatott csalán levét használjuk.

Az elméleti képzés után terepre mentünk, ahol a veteményes kertnek szánt földet vettük vizsgálat alá. Többen is meghívták otthonukba a mérnök urat, ahol tanácsokat adott a föld feljavításával, vetésforgóval és fóliaházzal kapcsolatosan.

A képzés végén a résztvevők elismerő oklevelet kaptak a Pro Educatione Egyesület és a Gyulafehérvári Caritas Vidékfejlesztés jóvoltából.

Köszönjük a tartalmas napot és a szakmai eligazítást, a támogatásokat és jelenlévők aktivitását! Reményeink szerint egyre több kertben fog idén kizöldülni a vetemény.

(Székely Áron)