A Te szereteted is változtat a világon

A szervezeten belül is megnyitotta az Önkéntesség Európai Évét a Gyulafehérvári Caritas

Az Önkéntesség Évét nyitotta meg a Gyulafehérvári Caritas a január végén megszervezett önkéntes napokkal. A találkozókat hat régióban szervezték: Csíkszeredában, Gyergyószentmiklóson, Sepsiszentgyörgyön, Székelyudvarhelyen, Marosvásárhelyen és Kézdivásárhelyen. A rendezvényen elsősorban a szervezet önkéntesei vettek részt, akik az adott régióban folyó szociális programokban dolgoznak. Ugyanakkor a találkozók nyitottak voltak az érdeklődők előtt is, akik még nem kapcsolódtak be önkéntes programokba, de nyitottak, kíváncsiak a témára. Több mint 150 önkéntes vett részt a találkozókon.
Az alábbiakban a helyi programokról következik egy-egy rövid beszámoló:
Sepsiszentgyörgyön január 22-én tartottak önkéntes napot. A nap első részét az önkéntes munkák börzéje képezte, amelyen a Gyulafehérvári Caritas sepsiszentgyörgyi programjai lehetőséget kaptak, hogy standot állítsanak, ahol bemutathatták programjaikat, és hogy milyen önkéntes munkakörökre várnak jelentkezőket. Az SOS Lelki segély Telefonszolgálat külső meghívottként bemutatta az érdeklődőknek a működését és önkéntes ügyelőket keresett. A délután oldottabb hangulatban telt, hivatalosan is megnyitották az Önkéntesség Európai Évét, szemrevételezték a sepsiszentgyörgyi önkéntesség 2011-es terveit, a nap végén pedig közösen játszottak.
 
Csíkszeredában január 27-én a Jakab Antal Tanulmányi és Felnőttképzési Központban szervezték meg a találkozót. A nap a megnyitó és az ismerkedés után képnézéssel indult, amelyben visszaemlékeztek az elmúlt év közös eseményeire. Ezek után csoportos játékok következtek önkéntesek vezetésével, majd kerekasztal-beszélgetésre került sor egyházi személyek részvételével, amely keretében elmesélték, ki hogyan éli meg az önkéntességet, számukra mit jelent a másik emberre való figyelés, az odafordulás. A kerekasztal-beszélgetést kiscsoportos beszélgetések váltották, ahol a résztvevők feltehették kérdéseiket, tisztázhatták meglátásaikat. Az este pedig hangulatos moldvai táncházzal folytatódott.
Gyergyószentmiklóson január 28-án zajlottak az események a Caritas Családsegítő Szolgálatának központjában. A nap a Caritas programjainak a bemutatásával kezdődött. A Szent Erzsébet Öregotthonról és az önkéntesek ott végezhető munkájáról, lehetőségeiről Kiss Gabriella szociális munkás beszélt. Az otthoni beteggondozásról András Ildikó szólt. A családsegítő programokról Bartalis Kinga, a korai fejlesztőről Kassai Noémi tájékoztatott. Az Esély programba Pupák Zsuzsa vezette be a résztvevőket; mindegyik programmal kapcsolatosan megtudhatták az önkéntesek, miben segíthetnek, milyen tevékenységekkel várják az érdeklődőket. A közös ebéd után felmérték, melyek azok a tevékenységek, amelyekbe szívesen bekapcsolódnak az önkéntesek. Közös ötletelés után az önkéntesek részleteiben kidolgoztak két általuk választott programot: a kórházi beteglátogatást és a 8-14 éves gyermekek fejlesztését. Javaslat esett egy szabadidős program működtetésére is: ez a három T, vagyis a tánc-túra-torna program, amely közös együttlétet, szórakozást, ismerkedést jelent.
A székelyudvarhelyi önkéntesek számára január 28-án, Máréfalván szervezték meg az önkéntes napot. Ez az első ilyen jellegű rendezvény, amelyet Máréfalván szervezett meg a székelyudvarhelyi önkéntes program. A székely kisfaluban összetartó és lelkes önkéntes csapat alakult ki. Jó érzés látni, hogy ebben az anyagias világban ezek a falusi, egyszerű háziasszonyok és férfiak mennyi energiát és lelkesedést fektetnek abba, hogy a hátrányos helyzetű gyermekeknek és időseknek szánt programok jól működjenek. A találkozó ismerkedési játékokkal indult, majd Elek Kinga pszichológus tolmácsolásában meghallgathatták a „A veszélyeztetettség és a gyermekbántalmazás kapcsolata” című előadást, majd Sándor István és Török Emőke családsegítő munkatársak irányításával közösen határozták meg a részvevők az elhanyagolás és a bántalmazás fogalmait, illetve jeleit. Vacsora előtt a máréfalvi önkéntes csoport egy bohózattal lepte meg a vendégül látott udvarhelyi önkénteseket.
 
Marosvásárhelyen január 29-én találkoztak az önkéntesek a Deus Providebit Házban, ahol az elmúlt évben zajlott tevékenységekről nézhettek fotókat, eleveníthettek fel közös eseményeket, programokat. A szervezők ezzel is köszönetüket fejezték ki minden időért és energiáért, amit az önkéntesek ennek a munkának szánnak. A visszatekintés után a 2011-es terveket beszélték át a résztvevők. Az önkéntes nap egyben képzési alkalom is volt, ahol felhívták az önkéntesek figyelmét arra, mire is figyeljenek oda a segítő munkájuk során. Erről tartott érdekfeszítő előadást és kezdeményezett beszélgetést Cosma István pszichológus, majd szintén az ő vezetésével közös játék következett. Az önkéntes nap résztvevői közös beszélgetésre kaptak meghívást a Caritas Önkéntes Kávéházba, ahol az asztaltársaságok központi témája az önkéntesség éve volt az önkéntesek szempontjából.
 
Kézdivásárhelyen is január 29-én tartották az évnyitó önkéntes napot, ahol jelen voltak a Caritas önkéntesei, de képviseltették magukat más szervezetek önkéntesei, többek között a Zöld Nap, a Nők egyesületének önkéntesei, de jelen voltak plébániai csoportokban önkéntes munkát végzők is. A napot ismerkedéssel kezdték, majd Ráduly Attila előadását hallgathatták meg „Önkéntesnek lenni jó!” címmel. Rövid kávészünetet követően a Caritas berkein belüli önkéntességről, az önkéntes programokról és a 2011-es évről beszélgettek, majd András Levente szociális munkás mutatta be a Családsegítő Szolgálat programjait és szolgáltatásait. Azt ebédet követően filmnézésre majd közös játékokra került sor.
Köszönjük mindenkinek a részvételt, várunk legközelebb is! Addig is építse ki-ki a maga közösségét, segítse szegényeit, tanítsa gyerekeit, látogassa betegeit!