Servicii

Misiunea centrului este să ofere suport specializat familiilor cu copii cu dizabilități/ cu nevoi speciale, să promoveze drepturile acestora pentru o tratare corectă și egală la participarea în societate. Echipa de profesioniști formată din psihopedagog, psiholog, asistent social, pedagog social, kinetoterapeut și specialist în dezvoltarea competenței mișcării oferă evaluare complexă și programe de intervenție prin terapii…

Organizăm activități de dezvoltare a competenței mișcării în grup și personal pentru personalul de îngrijire din diferite instituții, persoane vârstnice etc.

Asistenţa medicală oferă soluţie pacienţilor imobilizaţi la pat sau la domiciliu.

Furnizarea de ajutor umanitar vârstnicilor cărora le este greu de suportat singurătatea, simt lipsa atenţiei.

Suport, consiliere şi diferite activităţi în favoarea copiilor şi tinerilor.

Scopul programelor pentru persoane cu dizabilităţi este scutirea parţială a familiilor de la supraveghe- rea persoanei cu dizabilitate.

Scopul programului este dezvoltarea şi ajutarea grupurilor de consultanţă şi a grupurilor de ajutor individuale.

Scopul programului este de a acorda sprijin şi ajutor romilor pentru abordarea obstacolelor întâlnite.

În prezent, 450 de persoane sunt voluntari în mod activ la Caritas Alba Iulia.

Scopul nostru este de a îmbunătăți calitatea vieții populației rurale obişnuit cu modul tradițional de viață.

Programe de instruire cu scopul de a furniza infor- maţii, de a extin- de cunoştinţe.

În casele noastre de oaspeți și de studiu situate în inima Secuimii, oferim instruire, conferințe, exerciții spirituale și diverse programe comunitare și familiale.

Ajutorarea nevoiaşilor prin donaţiile şi veniturile din produsele vândute.