Operaționalizarea Centrului Social din comuna Praid

ASOCIAȚIA CARITAS ALBA IULIA – ASISTENȚĂ MEDICALĂ ȘI SOCIALĂ
implementează proiectul
Operaționalizarea Centrului Social din comuna Praid
POCU/827/5/2/139844,
cofinanțat din PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020

Axa prioritară – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității
Obiectivul tematic – Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare
Prioritatea de investiții – Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității
Obiectivul specific – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Numărul de identificare al contractului: POCU/827/5/2/139844, beneficiarul fiind ASOCIAȚIA CARITAS ALBA IULIA – ASISTENȚĂ MEDICALĂ ȘI SOCIALĂ.

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 4,017,812.85 lei

Partener: ASOCIAȚIA LOCAL MENTOR GROUP

Durata proiectului: 33 luni în perioada 01.04.2021 – 31.12.2023

Obiectivul general al proiectului este reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din teritoriul acoperit de Grupul de Acțiune Locala LEADER ”Sóvidék Hegyalja”, prin dezvoltarea furnizării de servicii integrate persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială în cadrul Centrului Social din Comuna Praid.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

Îmbunătățirea condițiilor de viață și a nivelului de trai a cel puțin 100 de persoane vârstnice aflate în situații de dependență, sau persoane cu dizabilități prin acordarea de beneficii de asistență socială și servicii sociale adecvate nevoilor individuale, respectiv servicii de îngrijire la domiciliu

Îmbunătățirea condițiilor de viață și a nivelului de trai a cel puțin 24 persoane vârstnice din grupul țintă prin realizarea activităților în cadrul Centrului de zi pentru vârstnici.

Creșterea capacității de muncă a celor 126 de persoane adulte șomere, inactive în căutarea unui loc de muncă, asigurarea condițiilor fizice și de sănătate prin oferirea de servicii de asistență medicală, activități complexe de diagnostic

Îmbunătățirea stării de sănătate, precum și reducerea poverii asupra sistemului social a celor 124 persoane vârstnice și/sau persoane adulte cu dizabilitaþi prin servicii complexe de diagnostic realizate din timp si orientarea lor catre serviciile medicale adecvate.

Reducerea numărului de persoane adulte aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate cu 84 persoane prin oferirea de sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii prin formare profesională

Reducerea numărul de persoane adulte aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate prin oferirea de sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii prin informare și consiliere profesională pentru cel puțin 126 persoane din grupul țintă, plasarea pe piața muncii, consilierea angajatorilor pentru obținerea unor facilități de angajare a beneficiarilor

Creșterea gradului de informare a persoanelor a cel puțin 40 de persoane vârstnice sau persoane cu dizabilități aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din teritoriul LEADER ”Sóvidék Hegyalja” prin asistență juridică pentru reglementarea actelor de identitate, de proprietate, de stare civilă, de obținere a drepturilor de asistență sociala, etc. (soluționarea lipsei sau valabilității actelor, etc.)

Creșterea gradului de informare generală a cel puțin 250 persoane adaptat la nevoile speciale din care 126 persoane șomere și inactive și 124 persoane vârstnice si/sau persoane cu dizabilități aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din teritoriul LEADER ”Sóvidék Hegyalja” prin campaniile de informare.

Teritoriul din județul Harghita căruia se adresează proiectul: Teritoriul Asociației LEADER ” Sóvidék Hegyalja” ” și anume: Brădești, Corund, Dealu, Lupeni, Praid, Satu Mare, Vărșag, Zetea, Oraș Sovata

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Articole:

Conferință de presă de pornire a proiectului, 20.07.2021 >>> MAI MULT
Curs infirmier >>> MAI MULT
Cursul de infirmier este în desfășurare >>> MAI MULT
Comunicat de presă – Conferință de închidere 20.12.2023 >>>MAI MULT